Hem » Vård och Omsorg » Så gör vi äldreomsorgen till en attraktiv bransch
Äldreomsorg som bransch

Så gör vi äldreomsorgen till en attraktiv bransch

Foto: Shutterstock

När jag själv funderade på vilken utbildning och jobb jag själv skulle välja, fanns äldreomsorgen inte ens med som ett alternativ. Exakt varför vet jag inte, kanske för att det aldrig presenterades för mig som en bransch med spännande möjligheter. Bilden av äldreomsorgen var snarare avskräckande, en plats där varken de äldre eller de som jobbade där ville vara.

Tyvärr ser vi att bilden av äldreomsorgen fortfarande på många sätt präglas av föreställningar om att den är dålig. Något som helt enkelt inte stämmer och som vi behöver ändra på för att lyckas med den långsiktiga kompetensförsörjningen och de kortsiktiga rekryteringsutmaningarna. Vem vill jobba i en bransch med dåligt rykte?

Äldreomsorgen som framtidsbransch

Vi måste också nå ut med bilden av äldreomsorgen som framtidsbransch till rätt målgrupper, visa på erbjudandet och väcka ett intresse. Pluggar du en vårdutbildning så behöver du få höra vad ett extrajobb inom äldreomsorgen ger dig i form av kompetensutveckling och vilka karriärmöjligheter som finns på sikt. Är du en nybakad student behöver du få veta om den trygghet, flexibilitet och förmåner äldreomsorgen kan erbjuda. Ska du byta karriär mitt i livet så kanske du vill veta vilka möjligheter till vidareutbildning som finns, och så vidare.

Dessutom måste vi bli bättre på att ta hand om dem som är intresserade av jobben. Berätta vad som förväntas, vad som erbjuds och se till att de välkomnas på rätt sätt från första kontakten. På så sätt blir det bra för både den nya medarbetaren, kollegorna och inte minst de äldre som behöver omsorg.

Pernilla Kristoffersson
Initiativtagare
Go Care

Fyra steg för att lyckas

Sammantaget behöver vi inom äldreomsorgen bli bättre på att jobba i fyra tydliga steg:

1. Öka attraktionskraften

2. Nå rätt målgrupper

3. Visa erbjudande

4. Jobba i alla steg i kandidatresan

Lärdomen från andra branscher är att lyckas vi med det så har vi kommit en bra bit på väg mot att bli attraktiva arbetsgivare. Och vi måste lyckas, äldreomsorgen är inte en butik vi kan stänga om medarbetarna uteblir. 

När jag förstod vad äldreomsorg innebär på riktigt tänkte jag om och ägnar nu mitt yrkesliv åt äldreomsorgen. Tillsammans med ett stort antal arbetsgivare och mina kollegor på Go Care jobbar vi hårt för att se till att fler förstår vad det innebär att få chansen att upptäcka och utvecklas inom äldreomsorgen.

Nästa artikel