Hem » Vård och Omsorg » Så byggs smartare äldreboenden idag
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Så byggs smartare äldreboenden idag

håkan eirhem
I samarbete med: Eirhem
Håkan Olsson, VD Eirhem. Foto: Eirhem
håkan eirhem
I samarbete med: Eirhem
Håkan Olsson, VD Eirhem. Foto: Eirhem

Det händer att kvalitén på fastighetens utformning brister på många befintliga äldreboenden. Eirhem bygger moderna och förbättrade fastigheter där fokus alltid är hyresgästernas sociala behov och mående.

Så ska man effektivisera utrymmen

Ett framtida boende ska vara både tryggt, säkert och planerat för att underlätta både för de äldre och personal, menar Eirhems vd Håkan Olsson.

– Det kommer allt fler krav och diskussioner kring hur man ska kunna effektivisera utrymmen. Det kan vara att kunna stänga av vissa avdelningar när det behövs och att installera fler spolrum. Vi jobbar för att man ännu lättare ska kunna separera och stänga av avdelningar för att behandling ska kunna gå smidigare. Det har blivit extra påtagligt under pandemin, men vi ser det som en självklar parameter oavsett. Här kommer det automatiskt in en miljömässig och klimatsmart aspekt också. Därför ska vi kunna bygga för en bättre framtid.

Samarbete med kommunerna

Eirhem äger, bygger och förvaltar fastigheter, men det är kommunen som ansvarar för äldreomsorgen. Håkan Olsson menar att kvalitén ibland brister på flera befintliga äldreboenden.


– Vi är en långsiktig fastighetsägare och tummar aldrig på säkerhet, utan bygger in kvalitén i boendet som gör det framtidssäkrat.

I dialog med kommunerna så försöker Eirhem hela tiden lyssna av deras behovssituation och tillsammans diskutera fram detaljplaner, rambeskrivningar, storlek på boende. 

– I och med vår täta kontakt med kommunerna så slipper de koppla in konsulter och tänka på olika kostnader fram och tillbaka. Detta gör vi genom att hela tiden ligga i framkant och hålla oss uppdaterade kring hur man bygger ett så kostnads- och yteffektivt boende som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten, säger Håkan Olsson. 

Viktigt att fortsätta med vanliga liv så gott det går

Eirhem tycker det är en självklarhet att kunna erbjuda den äldre generationen ett högkvalitativt boende. Vi strävar väldigt mycket efter att vara en så bra part som möjligt för att de äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha ett inflytande över sin vardag, menar Håkan Olsson.

– Den fysiska och sociala närvaron är någonstans viktigare än den tekniska och uppkopplingsbara. Därför fokuserar vi också mycket på det behovet.

Att bo på äldreboende har flera dimensioner. Det handlar om att få tillgång till omsorg och hjälp utifrån de egna behoven och att erbjudas social gemenskap och meningsfulla aktiviteter.

– Men det handlar också om att få fortsätta med sitt vanliga liv och att kunna hålla kvar sina intressen och vara självständig.

Genom att alltid tänka på individen så löser vi så att de boende får en så bra känsla som möjligt, säger Håkan Olsson.

Nästa artikel