Hem » Vård och Omsorg » Så bygger man hemlika äldreboenden
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Så bygger man hemlika äldreboenden

äldreboende
I samarbete med: Megaron Arkitekter
Foto: Megaron
äldreboende
I samarbete med: Megaron Arkitekter
Foto: Megaron

Dölj det tekniska, slopa korridorer och korta avstånden mellan gemensamma utrymmen, är några arkitektoniska grepp som skapar hemlika äldreboenden. Prisbelönta vårdboendet Silver life i Nacka, som är ritat av Megaron arkitekter, är ett exempel på hur man lyckats skapa funktionella hemlika miljöer både inomhus och utomhus.

– När man bygger äldreboenden kan man inte utgå från vanliga bostäder. Äldreboenden är bostäder med specifika krav och det måste man ha med sig, säger Jakob Högberg som är arkitekt och delägare i Megaron arkitekter. Arkitektfirman har sedan starten för drygt 40 år sedan fokuserat sin verksamhet till bland annat ny- och ombyggnad och har ritat det prisbelönta vårdboendet Silver life Graninge Strand vid Baggensfjärden i Nacka.

Vårdboende utan sjukhuskänsla

I arbetet med Silver life har Megaron Arkitekter utgått från idén att bygga ett vårdboende som inte andas sjukhus och institution.

Jakob Högberg

Arkitekt och delägare, Megaron

Foto: Privat

– Det uppnår man bland annat genom att bygga så att de utrymmen och detaljer som är nödvändiga för verksamheten hålls i bakgrunden, säger Jakob Högberg och fortsätter.

– För att skapa en hemlik miljö är en av utmaningarna att inte bygga för storskaligt. Det är viktigt att gemensamma utrymmen bryts ned i mindre delar och blir mer intima.

Att bygga bort korridorer och korta avstånden är också viktigt för att få bort känslan av sjukhus.

Silver life består av en nybyggd del med enkelrum och lägenheter. Huvudbyggnaden är en tidigare sommarbostad som stod färdig 1909 och är ritad av arkitekten Ferdinand Boberg. Att det är en äldre byggnad har inneburit särskilda utmaningar.

Lätt att orientera sig

– Det har funnits antikvariska värden som till exempel stuckaturer och väggmålningar att ta hänsyn till. En utmaning har också varit att foga samman nybyggnaden med den kulturminnesskyddade villan.

Inredningen spelar också en stor roll för att skapa en hemlik miljö. På Silver Life har man arbetat mycket med möbler, textilier och med färgsättningen för att man lätt ska kunna orientera sig även när synen blir sämre, berättar Jakob Högberg.

Bryter ensamhet och isolering

Ett välplanerat äldreboende ger också förutsättningar att bryta ensamhet och isolering bland de boende.

– Man ska kunna förflytta sig snabbt och enkelt mellan ytorna, och uteplatserna måste vara utformade så att man kan samlas flera stycken.

Det är viktigt att rummen ligger grupperade runt det gemensamma utrymmet så att ingen känner sig bortglömd och undanskuffad.

Nästa artikel
Hem » Vård och Omsorg » Så bygger man hemlika äldreboenden
Sponsrad

”Vi kan skydda våra äldre genom att rena luften från virus”

Samtidigt som Sverige avvecklat många av de restriktioner som infördes med anledning av Corona-pandemin kommer rapporter om nya smittoutbrott på äldreboenden över hela landet. Detta trots en mycket hög grad av fullvaccinerade hos de äldre. En anledning kan vara en allt för låg vaccinationstäckning hos personalen. Finland befinner sig i en liknande situation med en ökad smittspridning på vårdhem.  

Utvecklingen visar att det inte går att slappna av. Det krävs i stället ett fortsatt och långsiktigt arbete med att minska risken för smittspridning. Många bra smittskyddsåtgärder genomförs också på landets äldreboenden.  Problemet är att det inte ger ett fullgott skydd mot en luftburen smitta. Ventilationen på äldreboenden är sällan så effektiv att det räcker för att reducera smittorisken.

”Gör luftrening till en del av smittskyddsprogrammen!”

– Det finns idag mycket forskning om luftburen smittspridning som visar hur viktigt det är att på ett effektivt sätt rena luften från virus. Det räcker inte med att säga att ventilationen ska klarar av det, för det gör den sällan. Jag vill i stället se att man kompletterar med luftreningsteknik som avdödar virus och att man gör tekniken till en del av smittskyddsprogrammen, säger leg. sjuksköterska Anna Adamsson på företaget Genano AB.

Anna Adamsson

Leg. sjuksköterska

Foto: Privat

Genanos teknik för luftrening har bland annat installerats på ett äldreboende i Gagnefs kommun. De positiva erfarenheterna därifrån skulle Anna Adamsson vilja föra ut brett till beslutsfattare inom svensk äldreomsorg.

Jag skulle också vilja se att forskningen får ett mycket starkare genomslag och verkligen leder fram mer kraftfulla smittskyddsåtgärder.

Anna Adamsson

– Att små viruspartiklar kan sväva flera timmar i luften gör det lättare att förstår den snabba smittspridning som vi idag tyvärr får se på många äldreboenden. Med en bredare användning av luftrening skulle situationen snabbt förbättras!

Nästa artikel