Hem » Vård och Omsorg » Så blir äldreomsorgen trygg och säker med digitala lösningar
Sponsrad

Digitala lösningar är idag nödvändiga för att vardagen och samhället ska fungera. Äldreomsorgen är inte ett undantag. Ny teknik är nyckeln till en högkvalitativ äldrevård. 

Sveriges befolkning ökar stadigt. Och det är antalet äldre som ökar mest. Men när den yngre befolkningen inte växer i samma takt ställs äldreomsorgen inför nya utmaningar. Hur ska man skapa trygghet för äldre när det råder brist på arbetskraft? Välfärdsteknik är viktiga komplement för att skapa en trygg och säker äldreomsorg.

”Digitala lösningar främjar ett självständigt liv”

– Välfärdsteknik är digitala lösningar som främjar ett självständigt liv och som gör att äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt, förklarar Malin Sölsnaes, chef för satsningsområdet äldreomsorg på Atea.

Malin Sölsnaes

Chef för satsningsområdet äldreomsorg, Atea

Foto: Atea

Exempel på digitala lösningar är robotar som hjälper vårdtagare att ta sin medicin, system som gör det möjligt att kunna skriva journaler direkt på plats, digitala möten eller hemmonitorering som innebär tillsyn och vård i hemmet via chatt och digitala möten.

– Man ser redan nu att hemmonitorering ger stora vinster. Prover följs upp digitalt och vårdtagaren får snabb återkoppling och vet direkt om något inte stämmer. Det ger bättre koll på den egna hälsan och minskar oron. Hemmonitorering avlastar vården och minskar risken för smittspridning. 

Virtuellt fikarum

Välfärdsteknik är också ett verktyg som kan användas för att förebygga ensamhet och bryta isolering. Atea har tillsammans med Mälardalens universitet utvecklat webbplattformen Fikarummet som snart lanseras och vars ambition är att minska äldres upplevda ensamhet.

– Det är ett virtuellt fikarum där man deltar med eller utan kamera. Man kan till exempel välja ett rum utifrån intresse eller prata med andra från samma område som man själv. Samtidigt får brukarna chansen att förbättra sina digitala kunskaper, vilket också minskar risken för isolering.

Viktiga frågor när det gäller digitala lösningar inom vård och omsorg är hur man säkrar sekretessen kring vårdtagarna och hur data lagras. 

”Varken analoga eller digitala arbetssätt är vattentäta”

– Innan man inför ett digitalt system måste man arbeta med informationssäkerhet och säkerställa att verksamhetens behov tillgodoses utifrån ett säkerhetsperspektiv. Att ta sig tid och fundera över vilken information som behövs och varför den är viktig är bra att ta med sig in i en upphandling, säger Carl-Johan Ekelund som arbetar med informationssäkerhet på Atea.

Carl-Johan Ekelund

Informationssäkerhet, Atea

Foto: Atea

– Varken analoga eller digitala arbetssätt är vattentäta. Det finns alltid risker. Därför är det viktigt att se över helheten och väga vinsterna och riskerna mot varandra. Säkerheten  utvärderas löpande och man ser över att säkerhetsfunktionerna används. Det digitala arbetssättet är väldigt säkert när det utförs rätt. 

Carl-Johan Ekelund tror att det kan finnas en viss oro inom organisationerna för den nya tekniken och för hur den ska användas

”De mjuka värdena är viktiga”

– Därför behövs introduktion, utbildning och workshops kring hur man arbetar med tekniken. Tekniken bygger på samma gränssnitt som i andra digitala funktioner. Därför känner man igen sig och det blir lätt att göra rätt. Det ska inte bli att man säger ”det var bättre förr”.

Malin Sölsnaes återkommer till vinsterna med välfärdsteknik och vad tekniken innebär för vårdtagarna. Hon nämner att digitala lösningar ger fler valmöjligheter för brukarna och att det ger en känsla av att man tar kommandot över sitt eget liv.

Finns det inte en risk att mänskliga kontakter uteblir när äldreomsorgen digitaliseras mer? 

– Tekniken kompletterar mänskliga händer. Kan man lösa vissa situationer digitalt så frigör det tid och de möten med personal blir mer högkvalitativa. De mjuka värdena är viktiga.

Nästa artikel