Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Pandemin visar att alla måste med på tåget
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Pandemin visar att alla måste med på tåget

diplom
diplom
Foto: Yanan Li

Pandemin har blottlagt bristerna inom äldreomsorgen. Nu måste Sverige kraftsamla och satsa på medarbetarna inom vård och omsorg.

– Coronakommissionens delbetänkande fick med all rätt stor uppmärksamhet. Men för oss som arbetar med dessa frågor lyfter den fram välkända problem som vi länge har pekat på, säger Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum.

Kompetensen måste höjas

Det handlar om otillräcklig samordning, frånvarande läkare, för få sjuksköterskor och brist på kompetens hos omsorgspersonal. Inte minst det sistnämnda är en fråga som Svenskt Demenscentrum har fullt fokus på.

Med rätt förutsättningar kan kunskap utvecklas till kompetens hos medarbetarna. Men det räcker inte att skicka en eller två på kurs eller låta alla gå en endagsutbildning, säger Wilhelmina Hoffman.

Det bästa förutsättningarna för utveckling av vård och omsorg skapas när samtliga medarbetare utbildar sig samtidigt. Det är också idén bakom utbildningsmodellen Stjärnmärkt – tillsammans för en personcentrerad demensvård. Mottot är att alla måste med på tåget.

Fyra utbildningssteg

Utbildningsmodellen, som har tagits fram av Svenskt Demenscentrum, ger bland annat särskilda boenden och hemtjänstenheter möjlighet att bli Stjärnmärkta. Det förutsätter att minst 80 procent av medarbetarna, och chefen genomför de fyra utbildningsstegen.

– Vi ställer också krav på att den personcentrerade vården utvecklas. Fortsätter enheten att arbeta utifrån utbildningsmodellens kriterier får den årligen ett nytt diplom som Stjärnmärkta, säger Wilhelmina Hoffman.

60 Stjärnmärkta enheter

I dag finns drygt 60 Stjärnmärkta enheter i landet. Och fler är på gång. Svenskt Demenscentrum utbildar Stjärninstruktörer runt om i landet som sedan håller i utbildningsmodellen på hemorten. En satsning på Stjärnmärkt är en konkret åtgärd för att höja kompetensen inom vård och omsorg.

– Och det är en nödvändighet för att våra äldre och kognitivt sviktande medborgare ska få ett tryggt och värdigt liv, säger Wilhelmina Hoffman.

Next article