Hem » Vård och Omsorg » Pandemin visar att alla måste med på tåget
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Pandemin visar att alla måste med på tåget

diplom
diplom
Foto: Yanan Li

Pandemin har blottlagt bristerna inom äldreomsorgen. Nu måste Sverige kraftsamla och satsa på medarbetarna inom vård och omsorg.

– Coronakommissionens delbetänkande fick med all rätt stor uppmärksamhet. Men för oss som arbetar med dessa frågor lyfter den fram välkända problem som vi länge har pekat på, säger Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum.

Kompetensen måste höjas

Det handlar om otillräcklig samordning, frånvarande läkare, för få sjuksköterskor och brist på kompetens hos omsorgspersonal. Inte minst det sistnämnda är en fråga som Svenskt Demenscentrum har fullt fokus på.

Med rätt förutsättningar kan kunskap utvecklas till kompetens hos medarbetarna. Men det räcker inte att skicka en eller två på kurs eller låta alla gå en endagsutbildning, säger Wilhelmina Hoffman.

Det bästa förutsättningarna för utveckling av vård och omsorg skapas när samtliga medarbetare utbildar sig samtidigt. Det är också idén bakom utbildningsmodellen Stjärnmärkt – tillsammans för en personcentrerad demensvård. Mottot är att alla måste med på tåget.

Fyra utbildningssteg

Utbildningsmodellen, som har tagits fram av Svenskt Demenscentrum, ger bland annat särskilda boenden och hemtjänstenheter möjlighet att bli Stjärnmärkta. Det förutsätter att minst 80 procent av medarbetarna, och chefen genomför de fyra utbildningsstegen.

– Vi ställer också krav på att den personcentrerade vården utvecklas. Fortsätter enheten att arbeta utifrån utbildningsmodellens kriterier får den årligen ett nytt diplom som Stjärnmärkta, säger Wilhelmina Hoffman.

60 Stjärnmärkta enheter

I dag finns drygt 60 Stjärnmärkta enheter i landet. Och fler är på gång. Svenskt Demenscentrum utbildar Stjärninstruktörer runt om i landet som sedan håller i utbildningsmodellen på hemorten. En satsning på Stjärnmärkt är en konkret åtgärd för att höja kompetensen inom vård och omsorg.

– Och det är en nödvändighet för att våra äldre och kognitivt sviktande medborgare ska få ett tryggt och värdigt liv, säger Wilhelmina Hoffman.

Nästa artikel
Hem » Vård och Omsorg » Pandemin visar att alla måste med på tåget
Sponsrad

Med rätt mat kan ofrivillig undernäring och viktnedgång undvikas

Undernäring bland äldre är en dold folksjukdom som tyvärr kan orsaka stort personligt lidande och är ett större problem än vad de flesta känner till. 

Undersökningar visar att uppemot 65 procent av personer över 65 år är undernärda eller ligger i riskzonen för under undernäring.

– Därför är det viktigt att det uppmärksammas i ett tidigt skede för att bryta en nedåtgående spiral. Undernäring kan leda till ökad infektionskänslighet, fallolyckor, nedstämdhet och den försvårar dessutom tillfrisknandet vid sjukdom, säger Ewa Hansson, som är legitimerad dietist och försäljningsansvarig för Special Foods på Findus.

Ewa Hansson Legitimerad dietist och försäljningsansvarig för Special Foods på Findus. Foto: Findus Special Foods

Ewa Hansson

Legitimerad dietist och försäljningsansvarig för Special Foods på Findus

Foto: Findus Special Foods

Undernäring behöver inte synas

Det är inte alltid att det syns om en person är undernärd, då man fortfarande kan vara normalviktig men ha brist på protein eller vitaminer och mineraler. Orsakerna är många till att äldre får i sig för lite mat och näring.

– Det kan vara dålig aptit, tugg- och sväljsvårigheter, dålig tandstatus, sjukdom eller att man kanske förlorat sin livskamrat. Eftersom måltiden är en så pass social stund, så blir det jobbigt för många att äta i ensamhet, säger Ewa Hansson.

Varje måltid bör vara näringstät

Även inom äldreomsorgen är problematiken med undernäring stor.

– Det ställer höga krav på både vård- och kökspersonal att upptäcka de personer som behöver extra näring men också kunskap om hur maten berikas och serveras på ett inspirerande och aptitligt sätt, säger Ewa Hansson. 

Satsar på utbildningar

Findus Special Foods jobbar också mycket med utbildningar till både vård- och kökspersonal.

– Vi vill inspirera till att servera näringstäta måltider i rätt konsistens för de med tugg- och sväljsvårigheter. Vi ”äter” med ögonen så vi får aldrig gå ifrån att maten också ska se god och aptitlig ut. 

Nästa artikel