Hem » Vård och Omsorg » Nollvision för undernäring bland äldre
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Nollvision för undernäring bland äldre

livsmedel för äldre
I samarbete med: Findus
Foto: Torbjörn Lagerwall
livsmedel för äldre
I samarbete med: Findus
Foto: Torbjörn Lagerwall

Mer än hälften av alla svenskar över 65 år som riskbedöms är eller riskerar att drabbas av undernäring. Det orsakar ett stort personligt lidande och blir en dyr vårdnota i slutändan. Nu pågår ett projekt som ska vända trenden. Målet är att nå en nollvision för undernäring hos äldre.

Att så många äldre är i riskzonen för undernäring har olika orsaker. 

– Kroppen förändras när vi blir äldre. När vi passerat 75 år börjar vi i regel att tappa vikt och aptiten försämras. Det är ingen bra utveckling. Behovet av energi är fortfarande stort och vi behöver proteiner för att bygga muskler och stärka kroppen. Att kroppen ändras när vi blir äldre är något som vi måste bli mer medvetna om för att komma till rätta med undernäring bland äldre, säger Per Simonsson som är projektkoordinator på Livsmedelsakademin i Malmö.

Ensamhet en orsak till undernäring

Sjukdomar, mediciner och förändrat smaksinne är andra anledningar till att matlusten minskar på äldre dar. Ensamhet är också en bidragande orsak.

– Många äldre upplever det som tråkigt att äta ensamma. Då kanske man slarvar med maten och skippar vissa måltider. Idag vet vi att problemet med undernäring är särskilt stort hos de äldre som bor kvar hemma och det är allt fler som gör det idag.

Innovationsmiljön, som har namnet “Nollvisionen för undernäring hos äldre”, kom till på initiativ från Livsmedelsakademin och finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova i programmet Visionsdriven Hälsa. Livsmedelsakademin leder och koordinerar arbetet med att utveckla och sprida en nollvision gällande undernäring hos äldre. Per Simonsson säger att för att komma till rätta med problemet måste man arbeta mer övergripande och involvera samtliga aktörer kring den äldre. Därför har man etablerat ett effektivt samarbete med bland andra privata företag, livsmedelskedjor, myndigheter och kommuner. 

Förändra samhällssystemen runt den äldre

Målet är att arbeta fram en arbetsmodell som motverkar undernäring och som samtliga kommuner i landet ska kunna använda.

–  Samarbetet kring Nollvisionen syftar till att förändra de samhällssystem med aktörer som omger den äldre.

Vi arbetar i ett kärnteam där Kävlinge kommun och Enskede Årsta Vantör Stadsdelsförvaltning i Stockholms stad ingår som testmiljöer. De har båda kommit långt i arbetet med undernäring hos äldre. Tillsammans med Compass Group, Orkla, Findus, Citygross, Mathem, Cuviva Högskolan Kristianstad, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Jämställd Utveckling Skåne genomför vi olika pilotprojekt för att kunna ringa in vilka insatser som måste göras.

Viktiga insatser formar arbetsmodellen

Arbetsmodellen tar form utifrån några viktiga insatser som man arbetar med i pilotprojekten. Bland annat handlar det om att ta fram digitala verktyg för att lättare upptäcka undernäring hos äldre. Utvärdera hur myndigheternas riktlinjer når ut till vårdanställda. Hitta kreativa sätt att bryta ensamheten kring måltiderna. Utveckla kostnadskalkyler som visar att förebyggande åtgärder är kostnadseffektiva jämfört med de faktiska kostnader som undernäring resulterar i.

Öka kunskapen om kost och näring hos vårdpersonal samt ta fram behovsanpassade matkassar. 

Gladare med matkassar

Det sistnämnda testades i december förra året på två serviceboenden för äldre. I sex veckor fick de äldre dagligen en kasse med mat i enlighet med livsmedelsverkets riktlinjer för hur man ska äta som äldre. Det hade mycket bra effekt. 

– Deltagarna kände sig gladare, piggare och flera gick upp i vikt. Och personalen kände sig trygg och tyckte att de fick bättre koll på de äldres hälsa, säger Per Simonsson.

Undernäring upptäcks ofta när man flyttar till ett särkilt boende. 

Öka kunskapen om mat och näring

– För att nå nollvisionen är det därför viktigt att man ökar kunskapen om mat och näring bland de yrkesgrupper som möter äldre. Det är inte så lätt att som personal säga till någon att den ska äta mer. Men har man mer kunskap kan man prata med den äldre om hur viktig maten är.

År 2024 ska arbetsmodellen vara klar. Sex år senare ska ingen äldre i Sverige drabbas av undernäring. Per Simonsson är optimistisk.

– Vi ska nå dit. Att det finns undernärda äldre är djupt ovärdigt. Något annat än nollvision är inte att tänka på.

Nästa artikel