Hem » Vård och Omsorg » Mer tid till mänskliga möten med digitala system från Alfa eCare
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Mer tid till mänskliga möten med digitala system från Alfa eCare

albert winter alfa ecare
I samarbete med: Alfa Care
Albert Winter, vd Alfa eCare. Foto: Alfa eCare
albert winter alfa ecare
I samarbete med: Alfa Care
Albert Winter, vd Alfa eCare. Foto: Alfa eCare

Alfa eCare har samlat på sig över 20 års erfarenhet av att utveckla digitala lösningar och verktyg för vård- och omsorgssektorn. Bland kunderna finns till exempel Attendo, Västerås kommun och Lidingö stad. Tid är en dyrbar vara som ska läggas på mänskliga möten, inte på onödigt tidskrävande planering, uppföljning, avvikelsehantering eller rapportsammanställning. Mycket av det arbetet kan en dator göra på kort tid och med mer tillförlitliga resultat. Digitalisering handlar mycket om just det – att låta en dator ta hand om sådant som bara måste göras. Exempelvis uträkningar, sammanställningar och rapporter.

 – Det har varit ett tufft år. Att arbeta inom vård och omsorg var på många sätt utmanande, redan innan Covid-19. 

Hela samhället står inför en framtid där vi människor blir allt äldre, vilket medför att fler kommer vara i behov av vård och omsorg. Vi vill att våra anhöriga och så småningom vi själva, ska få en relation till personalen som kommer på besök, ger medicin eller tittar till oss på natten. Personalen i sin tur förtjänar en bra och stressfri arbetsdag där man har korrekt och uppdaterad information, rätt verktyg för dokumentering i mobilen till exempel och en väl lagd planering, säger Alfa eCares VD, Albert Winter. 

Dagens teknik sparar tid, ökar delaktigheten och höjer säkerheten 

Med dagens teknik kan vi även ta tillvara på sådant som människan har gjort tidigare och lära datorn vad som är rätt. Som ett exempel har vi vår funktion SmartPlanner som ger förslag på planering utifrån tidigare lagd planering. En annan viktig aspekt är delaktighet. Om medarbetarna kan göra mycket av arbetet på plats, i mobilen, spar man inte bara tid, det ökar också delaktigheten och höjer dessutom säkerheten. – En viktig faktor som starkt bidrar till att vi når så fina resultat och verkligen lyckas leverera vad våra kunder behöver, är det nära samarbete vi har med våra kunniga och engagerade kunder, säger Albert Winter.

Ett system där allt finns samlat 

Verkligheten för många som arbetar inom vård och omsorg består av en arbetsdag där man måste logga in och ut ur olika system. Man kanske har ett system som fungerar på mobilen och ett annat för planering eller dokumentation.

Vi erbjuder våra kunder hela verktygslådan, ett komplett system som fungerar sömlöst. Man kan också skräddarsy våra lösningar och funktioner så att de passar verksamheten på bästa sätt. 

Tillsammans kan vi skapa bättre vård och omsorg och digitalisering kan ta oss en bra bit på väg, avslutar Albert Winter. 

Nästa artikel