Hem » Vård och Omsorg » Kommunalt och privat samarbete för bättre äldrebostäder
Sponsrad

Behovet att bygga nya fastigheter för äldre växer hela tiden. Att möta behovet hos både den ökade befolkningen och äldrebostädernas befintliga bestånd är oerhört viktigt, menar Kristoffer Andersson, utvecklingschef Odalen Fastigheter.

Det är givetvis för att de äldre förtjänar värdiga hem. Men även för att möjliggöra mer driftseffektiva och resursnyttjande fastigheter med strängare driftsbudgetar och resursbrist inom vården. Det behöver göras mer för att bostadsmarknaden ska bli mer fruktsam. 

Samtidigt kommer dagens trängda ekonomiska läge i Sverige inte vara densamma för alltid, menar Alex Mabäcker, VD på Odalen Fastigheter.

– Vi måste möta ett behov och ta ansvar oavsett marknadsläge. Dessutom våga föra öppna dialoger mellan kommuner, privata fastighetsutvecklare eller ägare, vårdaktörer och entreprenörer när det gäller äldrebostäder. Då kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för att möta behovet i tid. 

Öppen dialog och samarbete oavsett makroekonomiskt läge

Marknaden kan styra, men bör inte vara avgörande. Samverkan skulle kunna ske på många olika sätt, men det förutsätter att man kan möta varandra och hitta samarbetsformer som passar.

Alex Mabäcker
VD, Odalen Fastigheter.
Foto: Odalen Fastigheter.
Kristoffer Andersson
Utvecklingschef, Odalen Fastigheter.
Foto: Odalen Fastigheter

– Vi kan inte låta marknadsekonomiska faktorer styra helt över utbyggnadstakten av landets äldreboenden då vi har den demografiska utvecklingen, gamla uttjänade fastigheter och ökad resursbrist att ta ansvar över. Behovet måste tillgodoses på ett eller annat sätt. Det gör man bäst genom samverkan och öppna dialoger, där vi tillsammans kan skapa mervärden genom effektivitet i uppförande, drift och teknisk kompetens, säger Alex Mabäcker och Kristoffer Andersson.

Samverkan kan se olika ut för varje kommun och repektive projekt. Landets kommuner har olika möjligheter och förutsättningar, vilket innebär att frågan om ägande och drift inte är svart eller vit. Sammantaget måste kompetens och resurs i varje enskilt projekt värderas och vara vägledande i en kommuns beslut om huruvida kommunen ska bygga, äga och/eller driva vårdverksamheten. Då måste alltid målet vara att komma ihåg för vem och varför vi bygger.

Hur ser ni på framtidens byggande inom vårdsektorn?

– Vi vill fortsätta inspirera kring nya ständigt utvecklande välfärdstekniker, högkvalitativa materialval och trivsamma hem och arbetsplatser. Vi måste se till att hela tankesättet kring landets äldreboendefastigheter fortsatt rör sig allt längre ifrån institutionella intryck och mer mot hemkänsla och trivsel. Beträffande vårdfastigheter överlag har fastighetsutvecklare en viktig roll i att möjliggöra ökad drifts- och resurseffektivitet genom smarta utformningar, moderna tekniker, och långsiktigt flexibla lokaler, avslutar Alex.

Nästa artikel