Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Fem kommuner utvecklar insatsförlopp
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Fem kommuner utvecklar insatsförlopp

Foto: Shutterstock

Telefonstöd, samtalsgrupper i tidig sjukdomsfas och öppna verksamheter utan krav på biståndsbeslut. Fem kommuner i ett samverkansprojekt väljer delvis olika vägar för att utveckla ett insatsförlopp vid demenssjukdom i samverkan med regionerna.

Ekerö, Falun, Göteborg, Mörbylånga och Umeå deltar i projektet som leds av Svenskt Demenscentrum tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet är att utveckla ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom utifrån den modell som Socialstyrelsen publicerade för ett par år sedan. Modellen spänner över hela insatsförloppet, från diagnos till mild, måttlig och svår sjukdomsfas och livets slutskede. 

Telefontjänst för ökad tillgänglighet 

Kommunerna började förra året med att identifiera vanliga brister och utmaningar under sjukdomsförloppet. Sedan fick de fria händer att formulera och testa olika förbättringsåtgärder. Flera kommuner har inrättat en särskild telefontjänst för att öka tillgängligheten. 

Det är inte lätt att ta första steget att ringa och be om hjälp.

Helen Svensson

– Många tycker det är jobbigt när man redan har en svår situation. Då ska man inte behöva ringa en massa olika samtal och behöva trycka hit och dit på telefonen utan att kanske ens få tala med en människa, säger Helen Svensson, anhörigsamordnare i Mörbylånga kommun. 

Samordningstjänst i Umeå 

En återkommande utmaning i alla fem kommuner är att stärka banden till regionernas hälso- och sjukvård. I Umeå har en samordningstjänst skapats för att optimera samverkan med regionen, bland annat genom att stimulera användningen av SIP (samordnad individuell plan). Samordnaren kommer att genomföra förbättringsåtgärder och vidareutveckla det arbete som startats i projektet. 

Inspirera andra kommuner och regioner 

Projektet är nu i sin slutfas. Under hösten håller deltagande kommuner öppna seminarium. Då presenteras resultatet av projektet för beslutsfattare på olika nivåer i kommunerna och regionerna. 

I slutet av året publicerar Svenskt Demenscentrum en inspirationsskrift, med förhoppning om att stimulera utvecklingen av det standardiserade insatsförloppet i andra kommuner och regioner. 

Inspirationsskriften och kommunernas projektrapporter kommer att kunna laddas ned här.

Next article