Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Dags att stärka chefer inom äldreomsorgen
Sponsrad

Vision vill skapa bättre förutsättningar och villkor för chefer inom äldreomsorgen. Målsättningen är att varje verksamhet i Sverige ska lyckas möta de äldres behov samtidigt som medarbetare och chefer har rimliga villkor.

Insatser innan det är för sent

Förbättrade arbetsvillkor för chefer och medarbetare är en avgörande faktor, menar Veronica Magnusson, förbundsordförande på Vision.

– Politikerna måste påbörja ett arbete med bättre förutsättningar för chefer, annars kommer man behöva lappa och laga i all oändlighet till nästa kris. Vi välkomnar att regeringen satsar på äldreomsorgen och uppmanar kommunerna att använda pengarna för att stärka ledarskapet och anställa fler chefer.

Belastade chefer

Veronica Magnusson menar att antalet medarbetare per chef är någonting som sticker ut.

– Idag har chefer inom äldreomsorgen ofta personalansvar för över 40 medarbetare. Under pandemin visade det sig hur viktigt det är att kunna fatta beslut genom ett bra ledarskap. Både när det gäller riktlinjer, att få ut information, säkerställa rutiner och arbetsmiljö. 

En jämställdhetsfråga

Vision ser äldreomsorgen som en jämställdhetsfråga, menar Veronica Magnusson.

Äldreomsorgen är en kvinnodominerad verksamhet som uppenbart ges sämre förutsättningar än en manligt dominerade verksamheter.

Veronica Magnusson

– Vi vill ifrågasätta hur de ojämlika arbetsvillkoren kan bestå. Det gäller medarbetare i stort, men också statusen på äldreomsorgen. Givetvis kostar det mer initialt, men ett ledarskap som inte har rätt förutsättningar kostar också på sikt. Till exempel blir sjukfrånvaron högre och viktiga utvecklingsområden, som exempelvis digitalisering, hinns inte med. 

Bättre balans mellan krav och resurser

Vision vill nå ut till kommunerna och satsar på en omfattande kampanj för att lyfta cheferna. Det finns en målsättning att varje verksamhet i Sverige ska lyckas möta de äldres behov. Vi vet att arbetsvillkoren idag är eftersatta och att många ser brister när det gäller balansen mellan krav och resurser, säger Veronica Magnusson.

Under våren har Vision träffat partiledare och nu tar de lokala initiativ runt om i Sveriges kommuner.

– Vi vill föra en dialog med den högsta ledningen i kommunerna så att de verkligen förstår vikten av förbättrade villkor, och att det är ledarskapets förutsättningar som är avgörande för alla medarbetare på arbetsplatserna liksom för en god omsorg om de äldre, säger Veronica Magnusson. 

Next article