Hem » Vård och Omsorg » Dags att stärka chefer inom äldreomsorgen
Sponsrad

Vision vill skapa bättre förutsättningar och villkor för chefer inom äldreomsorgen. Målsättningen är att varje verksamhet i Sverige ska lyckas möta de äldres behov samtidigt som medarbetare och chefer har rimliga villkor.

Insatser innan det är för sent

Förbättrade arbetsvillkor för chefer och medarbetare är en avgörande faktor, menar Veronica Magnusson, förbundsordförande på Vision.

– Politikerna måste påbörja ett arbete med bättre förutsättningar för chefer, annars kommer man behöva lappa och laga i all oändlighet till nästa kris. Vi välkomnar att regeringen satsar på äldreomsorgen och uppmanar kommunerna att använda pengarna för att stärka ledarskapet och anställa fler chefer.

Belastade chefer

Veronica Magnusson menar att antalet medarbetare per chef är någonting som sticker ut.

– Idag har chefer inom äldreomsorgen ofta personalansvar för över 40 medarbetare. Under pandemin visade det sig hur viktigt det är att kunna fatta beslut genom ett bra ledarskap. Både när det gäller riktlinjer, att få ut information, säkerställa rutiner och arbetsmiljö. 

En jämställdhetsfråga

Vision ser äldreomsorgen som en jämställdhetsfråga, menar Veronica Magnusson.

Äldreomsorgen är en kvinnodominerad verksamhet som uppenbart ges sämre förutsättningar än en manligt dominerade verksamheter.

Veronica Magnusson

– Vi vill ifrågasätta hur de ojämlika arbetsvillkoren kan bestå. Det gäller medarbetare i stort, men också statusen på äldreomsorgen. Givetvis kostar det mer initialt, men ett ledarskap som inte har rätt förutsättningar kostar också på sikt. Till exempel blir sjukfrånvaron högre och viktiga utvecklingsområden, som exempelvis digitalisering, hinns inte med. 

Bättre balans mellan krav och resurser

Vision vill nå ut till kommunerna och satsar på en omfattande kampanj för att lyfta cheferna. Det finns en målsättning att varje verksamhet i Sverige ska lyckas möta de äldres behov. Vi vet att arbetsvillkoren idag är eftersatta och att många ser brister när det gäller balansen mellan krav och resurser, säger Veronica Magnusson.

Under våren har Vision träffat partiledare och nu tar de lokala initiativ runt om i Sveriges kommuner.

– Vi vill föra en dialog med den högsta ledningen i kommunerna så att de verkligen förstår vikten av förbättrade villkor, och att det är ledarskapets förutsättningar som är avgörande för alla medarbetare på arbetsplatserna liksom för en god omsorg om de äldre, säger Veronica Magnusson. 

Nästa artikel
Hem » Vård och Omsorg » Dags att stärka chefer inom äldreomsorgen
Sponsrad

Samtidigt som Sverige avvecklat många av de restriktioner som infördes med anledning av Corona-pandemin kommer rapporter om nya smittoutbrott på äldreboenden över hela landet. Detta trots en mycket hög grad av fullvaccinerade hos de äldre. En anledning kan vara en allt för låg vaccinationstäckning hos personalen. Finland befinner sig i en liknande situation med en ökad smittspridning på vårdhem.  

Utvecklingen visar att det inte går att slappna av. Det krävs i stället ett fortsatt och långsiktigt arbete med att minska risken för smittspridning. Många bra smittskyddsåtgärder genomförs också på landets äldreboenden.  Problemet är att det inte ger ett fullgott skydd mot en luftburen smitta. Ventilationen på äldreboenden är sällan så effektiv att det räcker för att reducera smittorisken.

”Gör luftrening till en del av smittskyddsprogrammen!”

– Det finns idag mycket forskning om luftburen smittspridning som visar hur viktigt det är att på ett effektivt sätt rena luften från virus. Det räcker inte med att säga att ventilationen ska klarar av det, för det gör den sällan. Jag vill i stället se att man kompletterar med luftreningsteknik som avdödar virus och att man gör tekniken till en del av smittskyddsprogrammen, säger leg. sjuksköterska Anna Adamsson på företaget Genano AB.

Anna Adamsson

Leg. sjuksköterska

Foto: Privat

Genanos teknik för luftrening har bland annat installerats på ett äldreboende i Gagnefs kommun. De positiva erfarenheterna därifrån skulle Anna Adamsson vilja föra ut brett till beslutsfattare inom svensk äldreomsorg.

Jag skulle också vilja se att forskningen får ett mycket starkare genomslag och verkligen leder fram mer kraftfulla smittskyddsåtgärder.

Anna Adamsson

– Att små viruspartiklar kan sväva flera timmar i luften gör det lättare att förstår den snabba smittspridning som vi idag tyvärr får se på många äldreboenden. Med en bredare användning av luftrening skulle situationen snabbt förbättras!

Nästa artikel