Hem » Vård och Omsorg » Altura – äldreboenden som främjar hälsa och optimerar drift
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Altura – äldreboenden som främjar hälsa och optimerar drift

altura fastighet
I samarbete med: Altura
Foto: Altura
altura fastighet
I samarbete med: Altura
Foto: Altura

En åldrande befolkning innebär inte bara att det behövs fler, utan även bättre äldreboenden. Fastigheterna behöver utformas på ett sätt som värnar om de äldres hälsa och personalens arbetsmiljö för att säkerställa att boendena blir både trivsamma och kostnadseffektiva. Det kräver rätt kompetens, långsiktigt engagemang och viljan att utforska nya vägar.

Utformningen av många befintliga äldreboenden gör omsorgen tungrodd och upplevs ofta som en sjukhusmiljö. Outnyttjade utrymmen och långa korridorer försvårar navigering för personer med demens och innebär onödiga sträckor för personalen att gå och överblicka.

Vårderfarenhet bäddar för bättre miljöer

Dorotea Stellmach har hela sitt yrkesliv arbetat inom äldreomsorgen och ansvarar idag för konceptutveckling på Altura, fastighetsbolaget NREPs spjutspets inom samhällsfastigheter. Som sjuksköterska och regionchef inom omsorgen har hon på olika sätt arbetat för de äldres välmående och för att få en ekonomiskt hållbar drift. Erfarenheter hon tagit med sig i utformningen av nya äldreboenden.

– För att våra äldre ska hålla sig pigga och vid god hälsa krävs en stimulerande och hemtrevlig miljö. Våra boenden har mycket grönska, som forskning visar inger lugn, sociala ytor såväl inomhus som utomhus och ska som helhet möjliggöra en självständig vardag för de boende, säger Dorotea Stellmach.

– Samtidigt behöver personalen en funktionell arbetsmiljö som skapar förutsättningar för att orka och hinna utföra sina viktiga uppgifter. Vi bidrar med vår erfarenhet från omsorgen när vi utvecklar äldreboenden i nära samarbete med privata och offentliga aktörer.

Sedan står vi kvar som långsiktig ägare och förvaltare av fastigheterna.

Bidrar till välbefinnande och effektivare verksamhet

Öppna ytor, flexibla byggsystem och välfärdsteknik är exempel på inslag som inte bara gör miljön trivsam utan även kan optimera driften. Baserat på erfarenhet, fokusgrupper och forskning om välmående i hemmet har Alturas koncept utformats med sociala knutpunkter, tilltagna takhöjder och såväl växtlighet som uppvärmda utomhusmiljöer med möjlighet till gemensamma aktiviteter.

– Många fokuserar endast på kvadratmeterpris och bedömer kostnaden därefter. Men med rätt erfarenhet av omsorgsverksamhet kan fastighetens utformning göra även driften mer effektiv.

Om personalen lättare kan överblicka ytor och nyttja teknik som underlättar arbetsuppgifter går det att spara på resurser utan att tumma på kvalitén.

Forskning för optimerade äldreboenden med VR

Altura även har initierat ett forskningsprojekt tillsammans med Spinview och Tobii med målet att mäta vilka element i fastighetsmiljöer som främjar välmående.

– Om vi kan testa vad människor gillar i virtuella miljöer kan vi planera optimerade fastigheter innan vi börjar bygga.

Det är ytterligare ett steg mot att utforma de bästa möjliga äldreboendena för de boende, deras anhöriga och personalen.

Nästa artikel