Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Allt fler patienter känner av långtidseffekter efter covid-19
Folkhälsan 2020

Allt fler patienter känner av långtidseffekter efter covid-19

Kvinnlig doktor undersöker
Kvinnlig doktor undersöker
Foto: Unsplash

– Vi ser fler unga kvinnor framförallt i åldrarna 25 till 45 som remitteras till vår Covidmottagning på grund av långvariga besvär efter att ha insjuknat i covid-19, säger Judith Bruchfeld, överläkare och infektionsspecialist vid Karolinska sjukhuset samt docent vid Karolinska Institutet.

Hon menar att allt fler patienter söker vård orsakat av långtidseffekter efter covid-19.

Det gäller även de som inte vårdats på sjukhus och inte har haft syrgaskrävande besvär under det akuta insjuknandet.

Judith Bruchfeld

Judith Bruchfeld

Överläkare, infektionsspecialist, tuberkulosexpert och gruppledare för klinisk tbc-forskning

Foto: Johan Garfelt

Judith Bruchfeld leder en forskningsstudie vid Karolinska Institutet om långtidseffekter av covid-19 hos patienter som sjukhusvårdats. Forskargruppen hoppas även kunna inkludera patienter som inte sjukhusvårdats. Studien påbörjades i mitten av maj, när de första patienterna med svår covid-19 lunginflammation skrevs ut.

Uppföljningen sker i samarbete med lungmedicin, hälsoprofessionerna, intensivvården och specialister inom bland annat kardiologi, neurologi och njurmedicin. Patienterna undersöks systematiskt utifrån standardiserade frågeformulär om både fysiskt och psykiskt mående. Provtagning, kroppsundersökning och uppföljning av bland annat hjärt-och lungfunktion utförs också noggrant.

Oerhört patienttryck

Omkring 400 patienter som intensivvårdats följs upp samt ytterligare ett antal patienter som krävt sjukhusvård. Just nu håller forskargruppen på att sammanställa all data. Redan nu kan de se att lungorna som man först trodde skulle ha påverkats allra mest, istället tycks ha återhämtat sig förvånansvärt väl.

– Virusets påverkan på en rad andra organ, som det kardiovaskulära systemet och även nervsystemet, är desto större för att inte tala om de kognitiva och psykologiska funktionsnedsättningar som drabbar patienter som vårdats på IVA.

Även bland de som inte behövt sjukhusvård förefaller sjukdomen ha en stor inverkan, bland annat på den kognitiva förmågan och det autonoma nervsystemet. Arbete och sociala aktiviteter påverkas och en onormal trötthet, så kallad fatigue, både mentalt och fysiskt är vanligt, säger Judith.

Drabbar även yngre

Hon berättar att de som sjukhusvårdats ofta är män i övre medelåldern. Av de som remitteras för så kallad långtidscovid men inte vårdats på sjukhus är majoriteten hittills yngre kvinnor.

– Dessa patienter har som regel inte några underliggande sjukdomar och är ofta både vältränade och högpresterande. Varför just denna grupp drabbas kvarstår att undersöka.

För att förhindra smittspridningen av viruset och dess komplexa effekter måste vi alla hålla ut, hålla avstånd och vara medvetna om riskerna – alla kan drabbas, avslutar Judith.

Next article