Skip to main content
Hem » Vägen till föräldraskap » Självprovtagning möjliggör rätt diagnos på distans
Sponsrad

DNA-teknik associeras ofta med brottsplatsutredningar, men den kan även användas till att detektera bakterier, virus och svampar som orsakar infektioner. Via lättillgängliga tester som kan utföras hemma och sedan skickas på laboratorieanalys, kan man snabbt få reda på om man har en bakterie- eller virusinfektion, exempelvis urinvägsinfektion eller bakteriell vaginos. Tester som tidigare krävt provtagning av vårdpersonal kan patienterna nu göra själva och få svar och behandling på några dagar.

Vi behöver börja prata om kvinnohälsa, men vi behöver också agera. Linköpingsbolaget Dynamic Code är därför en del av den digitalisering och e-hälsa som gör det lättare för kvinnor att ta kontroll över sin hälsa.

Fler kvinnor får rätt vård i rätt tid

Vaginal hälsa är ett ämne som få pratar om och vaginala sjukdomar är traditionellt förbisedda av både forskning, läkemedelsindustrin och vården. Vaginala infektioner och sjukdomar har länge varit underprioriterade inom vården och det förekommer brister i kunskapen inom området. Detta medför att många kvinnor får fel diagnos, felaktig behandling och att kvinnor lider alltför länge och helt i onödan.
– Bakteriell vaginos är ett exempel på en underdiagnostiserad kvinnosjukdom, den drabbar mellan var femte och var tionde kvinna som har mens. Med våra test med självprovtagning för exempelvis urinvägsinfektion och bakteriell vaginos tar patienten själv provet hemma och får därefter, från vårt eget laboratorium, sitt provsvar som en läkare kan basera sin diagnos och behandling på. Det spar tid för såväl patienten som primärvården. Många vill gärna undvika krånglet med att behöva uppsöka en läkare för att testa sig, men med hjälp av självprovtagning kan fler diagnostiseras snabbare och enklare, säger Louise Nylén, vd på Dynamic Code.

Bekvämt, tryggt och tidseffektivt alternativ

Med Dynamic Codes test med självprovtagning tar patienten själv provet hemma och skickar sedan testet till laboratorium för analys. Det utgör därefter grunden till läkarens diagnos och behandling. Den här typen av självprovtagning spar tid för såväl patienten som sjukvården och ger patienten tillgång till test, diagnos och behandling inom loppet av ett par dagar.
– Efterfrågan på test med självprovtagning har ökat på senare år, både som en konsekvens av Coronapandemin och för att allt fler kvinnor efterfrågar ett bekvämt, tryggt och tidseffektivt sätt att själv genomföra tester i sitt eget hem. Vi ser verkligen en potential för våra tester att revolutionera kvinnohälsan. Med tester med självprovtagning kan fler kvinnor få snabbare besked och därmed snabbare få rätt vård, säger Louise Nylén.

Självprovtagningskit för HPV-virus kan förebygga livmoderhalscancer

Dynamic Code har hittills utvecklat självprovtagningskit och analysmetoder för ett tjugotal olika diagnoser. Under våren lanserar bolaget även ett HPV-test. HPV-virus är en mycket smittsam sexuellt överförbart virus som i förlängningen kan ge upphov till livmoderhalscancer.

I och med Corona-pandemin har inte kvinnor kunnat kallas till cellprovtagning i samma utsträckning som vanligt vilket byggt upp en stor vårdskuld.

Genom att använda test med självprovtagning för att detektera HPV-viruset så kan kvinnor själva ta testet utan att behöva besöka en vårdinrättning. Om en eller flera högriskstammar av HPV påvisas i provet får kvinnan en remiss för att boka tid för vidare utredning.Testens medicinska tillförlitlighet är lika hög som för tester som utförs av sjukvårdspersonal.

Next article