Hem » Skelett och leder » Var uppmärksam på tidiga symtom på benskörhet
Sponsrad

Osteoporos, benskörhet, är en folksjukdom som drabbar uppemot hälften av alla svenska kvinnor. Det är viktigt att behandla benskörhet på ett så tidigt stadium som möjligt. Kvinnor som befinner sig i riskzonen för att få en fraktur bör därför stå på sig och kräva en individuell utredning av sina besvär.

Osteoporos innebär att benvävnadens hålrum blir större och får en tunnare struktur. Bentätheten minskar, skelettet blir känsligare för påfrestningar och benet kan lättare brytas. 

Några symtom som kan vara ett tidigt tecken på benskörhet är att man drabbas av ett benbrott, tappar i kroppslängd eller får kutig rygg. Dålig balans och att man lätt ramlar gör att man lättare hamnar i riskzonen för fraktur.  

Sök läkarhjälp vid plötslig ryggsmärta 

– Äldre kvinnor bör vara uppmärksamma på symtom som ryggsmärta och längdminskning, vilket kan vara tecken på en kotkompression. Just kotkompression är tillsammans med höftfraktur, den allvarligaste typen av fraktur och den frakturtyp som är starkast kopplad till sjukdomen osteoporos. Det är vanligt att patienter tolkar kotkompression som ryggskott och därför inte söker läkarhjälp. Tyvärr är det också vanligt att kotkompressioner som upptäcks på röntgenbilder i vården inte uppmärksammas, utan tolkas som normalt för att det är så vanligt förekommande hos äldre kvinnor. Mitt råd till kvinnor är att vara uppmärksam på plötslig ryggsmärta och att ta med i beräkningen att det kan röra sig om kotkompression, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Mattias Lorentzon

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Foto: Privat

– Förutsättningarna för att få en individuell utredning av sin osteoporos varierar dessvärre mycket beroende på var i landet man bor. Allmänläkares kompetens kring benskörhet varierar också avsevärt. Jag rekommenderar de som inte är nöjda med sin läkarkontakt att söka sig till en annan läkare för att få en ”second opinion”, säger Mattias Lorentzon. 

Fem råd till patienter som riskerar att utveckla benskörhet: 

– Sök vård i tid, stå på dig och begär att få en individuell utredning av dina besvär och att remitteras till en specialistmottagning om du redan haft en eller flera frakturer. 

– Kontakta gärna även Osteroporosförbundet för att få råd kring hur du kan ta dig fram i vården. Det är en patientförening som bland annat kan hjälpa dig hitta rätt i sjukvården.  

– Utnyttja möjligheten att skicka en egenremiss till en specialistmottagning. Det är inte obligatoriskt att få en remiss av en allmänläkare för att bli utredd på en specialistmottagning. Numera kan du göra en egenremiss via 1177. 

– Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att förebygga osteoporos. Satsa på träning som belastar och stärker skelettet och musklerna, exempelvis styrketräning eller seniorgympa. För de allra äldsta är balansträning den viktigaste typen av träning.  

– Inred din hemmiljö på ett sätt som förebygger fallolyckor, exempelvis genom att ta bort mattor eller trösklar som man lätt kan snubbla på.  

Nästa artikel