Hem » Skelett och leder » Träning för osteoporospatienter
Sponsrad

Träning är ett viktigt komplement till medicinering för personer med osteoporos och kan öka deras livskvalitetet. Rekommendationerna skiljer sig åt mellan olika patientgrupper. Gemensamt för dem är vikten av att hitta en långsiktig träningsrutin som blir en naturlig del av vardagen. 

Till de som har sänkt bentäthet/osteoporos med eller utan armfraktur kan man fokusera på belastande träning av skelettet.  

– Skelettbelastande träning, som man trivs med, två till tre gånger i veckan rekommenderas. Intensiteten och träningsgraden bör öka ju mer tränad man blir. Träningen ska kompletteras med 30 minuter jogging eller rask promenad per dag. Mekanisk belastning förhindrar benförlust och kan öka bentätheten. Musklerna stärks och koordination förbättras via träningen säger Ingrid Bergström, överläkare, docent vid CLINTEC Karolinska Institutet. 

Ingrid Bergström

Överläkare och docent vid CLINTEC Karolinska Institutet

Foto: Privat

Muskel- och funktionsträning 

För personer med höft- eller bäckenfraktur är målet att återfå gångförmågan. Fokus ligger på att träna  sätes- och benmuskelstyrkan samt balans som komplement till gångträningen. Detta med hjälp av en sjuk-gymnast/fysioterapeut från vårdcentral eller kommun. När man avslutat rehabilitering med sjukgymnast/fysioterapeut är det viktigt att träningen fortsätter för att behålla muskel-styrka, balans samt funktionsförmåga. Då minskar risken för nya fall. 

Träna ryggmuskelsträckare och bålstabilitet vid kotfrakturer 

Kotfrakturen är den vanligaste osteoporosfrakturen. Patienter med kotfrakturer utvecklar kroniska ryggsmärtor, ryggtrötthet, andnings- och sväljningssvårigheter, inkontinens, försämrad balans och försämrad funktionsförmåga. Detta till följd av en felaktig belastning av ligament och muskulatur i ryggen som kotfrakturen förorsakar. Symtomen avhjälps genom att träna sig till en starkare och rakare rygg. Träningen ska därför fokusera på bålstabilisering och att stärka ryggmuskulaturen. 

Nästa artikel