Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Stärker professionen för patienternas bästa
Skelett och leder

Stärker professionen för patienternas bästa

ballonger
ballonger
Foto: Unsplash

Reumatiska sjukdomar innebär kronisk inflammation som kan drabba leder, muskler, hud och/eller inre organ. Dessa sjukdomar är ganska vanliga och drabbar cirka två procent av vår vuxna befolkning. De mest kända är ledgångsreumatism, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit, men även systemsjukdomar, till exempel SLE och muskelreumatism (myosit), tillhör denna grupp.

Under de sista 20 åren har behandlingen förbättrats enormt men precis som vid andra kroniska sjukdomar som till exempel diabetes, finns ingen bot, behandlingen är oftast livslång och tyvärr blir inte alla patienter helt bra. 

Många lider av funktionsnedsättningar såsom smärta, stelhet och trötthet som kraftigt påverkar livskvaliteten, men som kanske inte alltid syns. Svensk Reumatologisk Förening arbetar för att stärka professionen genom utbildning av fler reumatologer, fortbildning av specialister och utformning av riktlinjer och rekommendationer för att bidra till att alla får tillgång till bästa möjliga vård.

Vi verkar för fortsatt stark forskning och utveckling inom svensk reumatologi och arbetar tillsammans med Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, för att skapa ett heltäckande register för såväl kvalitetsutveckling som för ökad patientdelaktighet och forskning.

Next article