Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Mindre kliniker kan korta operationsköer
Sponsrad

Operationsköerna för patienter som behöver opereras i exempelvis axel eller knä är långa i många regioner. För patienter i behov av ortopediska operationer innebär lång väntetid ofta nedsatt livskvalitet och funktionsförmåga. Mindre och högspecialiserade kliniker som kan ta emot patienter från stora delar av landet är därför ett viktigt komplement till de offentliga sjukhusens operationsverksamhet. 

–För att fler patienter ska kunna opereras inom ramen för vårdgarantin krävs ett effektivt arbetssätt och högspecialiserade operationsenheter som kan ta emot ett kontinuerligt flöde av patienter. Ytterligare en dellösning är att öka andelen dagkirurgiska operationer, säger Hans Rahme, docent i ortopedi och verksamhetschef på S:t Johanniskliniken, Specialistcenter Uppsala, en ortopedklinik som startades 2020.  

Fler dagkirurgiska operationer 

Dagkirurgi innebär att patienter kan åka hem samma dag som de opereras. Mer skonsamma narkosmetoder, effektiv smärtlindring, ett bra postoperativt vårdförlopp och en effektiv rehabiliteringskedja innebär att många operationer där patienterna tidigare legat på sjukhus i flera dagar efteråt numera kan genomföras som dagkirurgi. 

–Inom vårt specialområde axelkirurgi gör vi de flesta operationer som dagkirurgi och även inom knäkirurgi där vi även opererar många knäproteser som dagkirurgi. Patienten slipper vara inlagd på sjukhus. De kan i stället återhämta sig på hemmaplan för att därefter inleda sin rehabilitering med hjälp av en fysioterapeut, säger Hans Rahme. 

Kompletterar offentlig vård 

För sjukvården innebär en ökad andel dagkirurgiska operationer och operationsteam som specialiserat sig på en viss typ av kirurgi att väntetiderna minskar. S:t Johanniskliniken bedriver sin verksamhet i Uppsala men har också systerkliniker i Malmö (Specialistcenter Malmö) och Eskilstuna (Specialistcenter Scandinavia). Hans Rahme betonar att verksamheterna fungerar som ett komplement till den offentliga vården. 

–Patienter som väntar på att operera exempelvis en axel eller ett knä kan antingen få en remiss från sin husläkare, fysioterapeut eller skriva en egenremiss till oss. På vår klinik i Uppsala tar vi emot patienter från stora delar av landet. För dagkirurgi krävs inget godkännande av hemmaregionen men för operationer som kräver övernattning på vår klinik krävs en överenskommelse med patientens hemregion, avslutar han. 

Next article