Hem » Skelett och leder » Den digitala vården måste få mer utrymme
Skelett och ledhälsa

Den digitala vården måste få mer utrymme

Foto: Shutterstock

Patienter med reumatism kan rapportera in sina besvär digitalt och ha en direktkontakt med ansvarig läkare. Med hjälp av en app får de reda på när de behöver hjälp eller komma på undersökning.  

Digifysisk vård

Överläkaren och reumatologen Sven Tegmark kallar det för digifysisk vård. Att först träffa patienter, få en uppfattning om läget och sedan följa patientens utveckling genom en digital uppföljning och kontakt.  

Den digitala lösningen innebär närhet och att du kan lära känna din patient.

Sven Tegmark

– Tillståndet kan förmedlas snabbt och ett närmare förtroende byggs upp på ett enkelt sätt. Jag anser att det är den enda vägen att gå för kroniskt sjuka som hela tiden behöver en kvalitativ vård. En app kan till exempel vara till hjälp om du behöver ta dig en längre sträcka för kontroll eller återbesök.  

Sven Tegmark Överläkare och reumatolog

Sven Tegmark

Överläkare och reumatolog

Foto: Privat

Gynnar både patient och vården 

I och med appen så slipper patienter förhålla sig till Reumatologmottagningens öppettider. Sjuksköterskan bevakar inskickade patientrapporter och när hög sjukdomsaktivitet identifieras erhåller patienten svar om åtgärd inom 24 timmar på vardagar.  

– Sjuksköterskan återkopplar till patienten vilken åtgärd som ska ske efter kontakt med den ansvarige läkaren. Patientansvarig läkare värderar informationen som inkommit digitalt från patienten och beslutar om åtgärd som kan variera mellan telefon, fysiskt besök eller direkt återkoppling till patienten igen via sjuksköterskan. 

Sven Tegmark menar att resultatet blir att vården har möjlighet att tidigt identifiera misstänkt försämring för patienten och sätta in rätt behandling vid ett tidigare skede när sjukdomsaktivitet identifieras mellan de fysiska återbesöken,  

 Fler kan vara kvar i arbetslivet 

I traditionell sjukvård kallas patienten till vårdpersonalen, men här blir det en mer patientanpassad vård där patienten tar initiativet själv vid upplevd försämring. Det är ett proaktivt tänk. Syftet är att i tid stoppa reumatismens framfart så fler kan vara kvar i arbetslivet och ha ett normalt socialt liv, detta gynnar patienten, vårdgivaren, försäkringskassa och samhället i stort oerhört mycket, säger Sven Tegmark.  

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Den digitala vården måste få mer utrymme
Sponsrad

Ny app ger patienter ökad frihet och förenklar för vården

Vården skulle kunna bli mycket mer effektiv för både patienter och vårdpersonal. Genom en digital app kan människor med ledgångsreumatism idag hantera sin hälsa genom några knapptryck. 

Idag lever vi mycket längre med kroniska sjukdomar, som till exempel ledgångsreumatism. Det är väldigt bra och innebär samtidigt högre krav på vård och vårdpersonal. För att hantera det måste man effektivisera och förenkla behandlingen, menar Jonathan Ilicki, som är innovationschef på mjukvaruföretaget Platform24. 

– Det behövs ett skifte. Både av patient-, samhälls-, kostnads och sjukvårdsskäl. Vården kommer inte kunna mäkta med allt om vi gör som vi alltid har gjort. Och just där kan smarta digitala lösningar verkligen hjälpa oss. 

Digitala värden 

Platform24 utvecklar olika system för att kunna digitalisera vården. I deras app för patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit) kan patienter bland annat skriva in kort om sina besvär och få en remiss om de behöver ta ett blodprov.  

– Vårdpersonal kan då se om de digitalt inrapporterade värdena indikerar att ett återbesök måste flyttas eller om medicinerna måste justeras.  

Fördelar för patienter 

Idag används appen i Region Gävleborg. Jonathan Ilicki ser flera fördelar ur ett patientperspektiv.  

– Dels vill man kunna hantera sin kroniska sjukdom på ett smidigt sätt, och dels vill man också kunna söka vård för andra besvär i samma app. I detta fall är det just det som är tanken – att man i en och samma app kan hantera sin reumatism såväl som kontakt med sin vårdcentral. 

Sparar tid och resor 

Jonathan Ilicki tror också att patienter kommer driva på och inte nöja sig med hur mycket tid fysiska vårdbesök tar.  

– Först ska du ta ledigt från jobbet, åka in till en mottagning, sitta i ett väntrum och sedan samtala om ett blodprov i fem minuter. Men det här skulle man lika väl kunna diskutera med sin reumatolog via appen.

Då vi digitaliserat hela processen så blir det enkelt, effektivt och säkert för vårdgivaren att hjälpa till per distans.

Jonathan Ilicki. 

Nästa artikel