Hem » Sällsynta diagnoser » Vissa infantila hemangiom bör behandlas
Sponsrad

Infantilt hemangiom är en hudåkomma som består av en samling blodkärl som kan finnas vid födseln eller uppstå under barnets första levnadsmånader. Hemangiom kallas också för smultronmärke och de försvinner ofta av sig själva. De hemangiom som stör kroppens vitala funktioner kräver dock behandling. 

Infantilt hemangiom förekommer hos cirka 5 procent av alla nyfödda. Mellan 10 och 15 procent av dessa barn är i behov av behandling. Det är vanligare hos flickor än hos pojkar och vanligare hos för tidigt födda barn. Det börjar ofta som en glänsande röd prick på huden hos spädbarn. Inom loppet av fem till sex veckor växer sig pricken större. Hemangiom kan förekomma över hela kroppen och det finns än så länge ingen vetenskaplig förklaring till varför vissa barn får infantilt hemangiom, säger Ralph Bågenholm, överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Ralph Bågenholm

Överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg

Foto: Privat

Dessa hemangiom bör behandlas

Ett infantilt hemangiom är en godartad kärltumör som förekommer hos mellan fyra och fem procent av alla nyfödda barn. Om man jämför huden i ett hemangiom jämfört med opåverkad hud så innehåller huden i hemangiomet betydligt fler vaskulära tillväxtfaktorer. Hemangiom som uppstår hos nyfödda barn fortsätter ofta växa tills barnet har hunnit bli drygt sex månader. De varierar avsevärt i storlek och kan både bli små som en lillfingernagel och stora som en tennisboll.

– Hemangiom som finns i ansiktet eller riskerar att störa synen, möjligheten att äta, hörseln eller andra viktiga funktioner ska alltid hänvisas vidare till en läkare. Stora hemangiomer som växer snabbt eller som har stor kosmetisk inverkan på individen bör också behandlas. Det gäller även hemangiomer med sårutveckling som kan medföra smärta och infektionsrisk. Ju tidigare man stoppar hemangiomets tillväxt, desto mindre är risken för ärrbildning, säger Ralph Bågenholm.

– Om hemangiomet finns på ryggen eller armen så brukar det inte behöva behandlas, men om ett barn utvecklar ett hemangiom i exempelvis ansiktet, på ögat, urinrörsmynningen eller i luftstrupen så riskerar det att inkräkta på kroppens vitala funktioner. Då krävs behandling för att det ska sluta växa och så småningom försvinna. Man ska också vara uppmärksam på om barnet har fem eller fler hemangiomer, det kan vara en indikation på hemangiom i de inre organen, säger Ralph Bågenholm.

Behandling av hemangiom

Tidigare behandlades infantila hemangiom ofta med kortison, men i dagsläget används vanligtvis betablockerare vid start av behandling. Man ska komma ihåg att det ofta kan ta flera år innan hemangiomet försvinner helt. Vid fem års ålder har 50 procent av barnen blivit av med sina hemangiom. Vid sju års ålder är motsvarande siffra 70 procent och vid nio års ålder 90 procent.

– Föräldrar som är oroliga för sina barns hemangiom bör kontakta sin BVC-sköterska som kan förmedla kontakt till en barnläkare. Numera behandlas infantilt hemangiom i allt större utsträckning även i öppenvården, exempelvis på barn- och ungdomsmottagningar. En fördel med att behandla hemangiomet i så tidig ålder som möjligt är att det minimerar risken för att huden där hemangiomet funnits ska påverkas permanent, säger Ralph Bågenholm.

Nästa artikel