Skip to main content
Hem » Sällsynta diagnoser » Så ger Multidisciplinära konferenser en mer sammanhållen vård
Sponsrad

Multidisciplinära konferenser, MDK, har på senare år blivit allt vanligare för patienter med sällsynta diagnoser med komplexa och mångfacetterade vårdbehov. MDK kan öka vårdkvaliteten, bidra till en mer sammanhållen vård och även resultera i en individuell vårdplan. Sammantaget gynnar konferenserna patienter med sällsynta diagnoser på flera sätt.

På MDK samlas professioner från vårdens olika specialiteter som är engagerade i en specifik patient. Ambitionen är att konferensen ska leda till en vård med bästa möjliga omhändertagandet och behandlingsresultat, säger Åsa Lundin, länssamordnare i Östergötland på CSD Sydöst.

Fast vårdkontakt och individuell vårdplan

Många vuxna patienter med sällsynta diagnoser efterfrågar även en mer sammanhållen vård, vilket konferenserna kan bidra till. MDK är ett bra arbetssätt för patienter med sällsynta diagnoser eftersom de ofta vårdas av olika specialister på flera olika kliniker.

–Konferensen kan bli initierad av sjukvården eller av patienten själv. MDK ska resultera i en fast vårdkontakt och en individuell vårdplan. Det förekommer att man arrangerar en multidisciplinär konferens för att vårdgivarna behöver öka sin kunskap om en specifik sällsynt diagnos. Ibland räcker det med en konferens per patient, andra gånger behöver man däremot flera återkommande mötestillfällen, säger Åsa.

MDK ska resultera i en fast vårdkontakt och en individuell vårdplan. 

Stärker samverkan

Fördelen med att arrangera multidisciplinära konferenser är bland annat att det ger vårdpersonal från olika specialiteter bättre möjligheter att samordna sina insatser kring en specifik patient. CSD Sydöst har utformat en systematisk process för att bjuda in till och arrangera multidisciplinära konferenser som de gärna vill sprida till andra aktörer runtom i landet.

–MDK-deltagarna är i princip alltid väldigt nöjda med att ha fått en möjlighet att knyta kontakter och få ett ansikte på de andra vårdgivarna kring en patient. Det stärker samverkan mellan vårdgivarna, vilket förstås även gynnar patienten. På senare år har intresset för MDK ökat markant bland såväl vårdpersonal som patienter och deras anhöriga. Det känns verkligen positivt, säger Åsa Lundin.

Next article