Hem » Sällsynta diagnoser » Nytt hopp för patienter med njursjukdomen IgA-nefrit
Sponsrad

IgA-nefrit är en kronisk njursjukdom som orsakar inflammation i njurarna. Ett tidigt sjukdomstecken är blod i urinen. En signifikant andel av de patienter som diagnostiseras med IgA-nefrit behöver så småningom dialys eller njurtransplantation ett antal år efter diagnos. Individer som utvecklar IgA-nefrit har ofta en bakomliggande överaktivitet i tarmen, där behandling kan bidra till att stabilisera njurfunktionen hos dessa patienter. 

IgA-nefrit är en ovanlig sjukdom som mellan 10 000 och 15 000 svenskar diagnostiserats med. Överaktivitet i tarmens immunsystem anses ha stor betydelse för sjukdomens utveckling. IgA-nefrit karakteriseras ofta av höga äggvitenivåer i urinen, säger Bengt Fellström, senior professor i njurmedicin vid Uppsala universitet och senior överläkare på Akademiska sjukhuset. Han är en av upphovsmännen bakom ett läkemedel för behandling av IgA-nefritpatienter, som nyligen godkänts av FDA.

Bengt Fellström

Senior professor i njurmedicin vid Uppsala universitet
& senior överläkare på Akademiska sjukhuset.

Inflammationsprocess i njurarna

– När en person utvecklar IgA-nefrit är immunsystemet överaktivt, vilket gör att det sätter i gång en immunologisk reaktion. Den leder i sin tur till att immunkomplex deponeras i njurens kärlnystan där de fastnar. Inlagringen orsakar en inflammationsprocess som ger upphov till läckage av röda blodkroppar och proteiner till urinen, högt blodtryck och försämrad njurfunktion.

–Det är också viktigt att patienter med IgA-nefrit behandlar sitt höga blodtryck eftersom ett obehandlat högt blodtryck kan leda till ett snabbare sjukdomsförlopp, säger Bengt Fellström.

Nytt immunomodulerande läkemedel

–IgA-nefrit är delvis genetiskt betingat. Dessa patienter är ofta överkänsliga mot ett eller flera födoämnen, exempelvis gluten, mjölkprotein eller sojaprotein. Vår forskning är inriktad på att identifiera medel och metoder som kan dämpa överaktiviteten i tarmen hos dessa patienter. Det har resulterat i ett nytt immunomodulerande läkemedel, säger Bengt Fellström. 

Nästa artikel