Hem » Sällsynta diagnoser » ANCA-vaskulit är en sällsynt sjukdom som kan botas på sikt
Sponsrad

ANCA-vaskulit är en kronisk autoimmun sjukdom där små blodkärl överallt i kroppen blir inflammerade, vilket leder till att många organ kan skadas. Årligen diagnostiseras drygt 300 svenskar med sjukdomen.

Fokus på att återställa balansen i immunsystemet

Huvudbehandlingen av patienter med ANCA-vaskulit har traditionellt sett bestått av en kombination av cellgift och kortison, vilket ofta genererat många biverkningar. Först fokuserade vi på att minska behovet av cellgift. De senaste tio åren har läkemedelsutvecklingen fokuserat på att patienterna ska kunna minska kortisonbehandlingen och därmed även de biverkningar som associeras med det. Numera finns även biologiska läkemedel för patienter med ANCA-vaskulit. På längre sikt är förhoppningen att kunna utveckla behandling som återställer balansen i patientens immunsystem till den nivå som rådde innan sjukdomen bröt ut, säger Mårten Segelmark, Professor i njurmedicin vid Lunds universitet.

Mårten Segelmark

Professor i njurmedicin vid Lunds universitet.

Foto: Privat

God långsiktig livskvalitet vid tidig upptäckt

De flesta som diagnostiseras med en vaskulitsjukdom har aldrig tidigare hört talas om diagnosen. Mårten Segelmark arbetar därför kontinuerligt med att öka allmänhetens kännedom om ANCA-vaskulit. Han betonar även vikten av att öka sjukvårdens kompetens om diagnosen. Det kan underlätta läkarnas bedömning av vilka symtom som kan kopplas till vaskuliten och vilka symtom som har andra orsaker. Detta kan i sin tur förebygga felbehandling.

– Patienter med ANCA-vaskulit kan uppnå en god långsiktig livskvalitet, i synnerhet om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium. Då finns det goda möjligheter att trycka ner inflammationen innan organskador uppstår, säger Mårten Segelmark.

Nästa artikel