Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Med smärtan som drivkraft
Psykisk hälsa

Med smärtan som drivkraft

Ida Höckerstrand (t.v.) och Sofie Hallberg (t.h.). Foto: Herman Caroan.

Genom den växande plattformen Ångestpodden har Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg bidragit till att öppna upp diskussionen och bryta tabu kring psykisk ohälsa. På vägen har de själva hunnit bearbeta en hel del.

Vi lever i den bästa tiden någonsin i historien – så varför är vi inte lyckliga? Många unga mår av olika anledningar dåligt, oavsett om det tar sig uttryck i form av tidiga utmattningssymptom, bekräftelsebehov, panikångestattacker, ätstörningar eller depression.

Vännerna Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg upplevde båda två att något inte kändes rätt. Ångest blev en allt vanligare ingrediens i vardagen. Men var det verkligen anledning att gå till vårdcentralen? Året var 2015, och de bestämde sig för att börja prata. Med varandra.

Explosionsartad utveckling

Att starta en podcast är i dag inget ovanligt, men 2015 var marknaden mer öppen. Ångestpodden drog igång med en rivstart, och efter bara ett halvår hade Ida och Sofies lilla experiment över 50 000 lyssningar i månaden.

– Vi förstod inte hur det kunde vara så många som var intresserade av det vi pratade om, säger Ida. Men det gav oss också en bekräftelse på att vi tänkte rätt – att det fanns ett uppdämt behov av att ta tag i de här frågorna.

Under årens lopp har podden hittat sin alldeles egen ton. I dag pendlar avsnitten mellan livets alla olika pusselbitar – ena veckan kan det handla om suicidtankar, nästa om stress på arbetsplatsen.

– Vi var nervösa för hur professionen skulle se på oss eftersom vi saknar utbildning på området, säger Sofie. Men jag tror att framgångsfaktorn har varit själva samspelet, att vi lutat oss så mycket mot varandra. Vi talar samma språk som våra lyssnare, vilket gör att de inte känner sig ensamma. Vi har fått en extremt fin kontakt med våra lyssnare.

En tuff samtid

Många unga drabbas av livet och samtiden som den ser ut i dag, med ständiga intryck, hög press och osunda jämförelser med alla till synes perfekta liv som flimrar förbi.

Psykiatriprofessor Christian Rück gav sig nyligen ut på DN Debatt och menade att ”vi måste sluta prata om psykisk ohälsa” – att psykiatrin delar ut diagnoser och mediciner trots att det ofta handlar om att lära sig hantera motgångar och utmaningar i livet. Är det att underkänna Ångestpoddens själva existens? Inte alls, menar Ida och Sofie.

– Vi förstår till viss del vad Christian menar, säger Ida. Många – inklusive oss själva – är väldigt dåliga på att ha tråkigt och hantera livets misslyckanden. Däremot tror vi det är viktigt att fortsätta prata om psykisk ohälsa för att inspirera till att ta dom jobbiga samtalen och söka hjälp i god tid. Vi förstår inte riktigt vad som skulle bli bättre av att sluta prata om problemet.

Kom närmare varandra

I dag kan Ida och Sofie leva på Ångestpodden och allt relaterat. De ger ofta föreläsningar på företag och i skolor En bok finns ute och mer tv är ett av målen för framtiden. Men vad önskar de sig på samhällsnivå för att främja ungas psykiska välmående?

– Jag tror på att bygga ut första linjen-psykiatrin och samtidigt stärka civilsamhället, säger Ida. De gör fantastiska saker och behöver mer resurser.

Men framförallt, menar hon, behöver vi prioritera elevhälsan på svenska skolor.

– Det säger sig självt att en skolkurator inte kan jobba förbyggande om man har ansvar för 3 000 elever. Där finns det en enorm potential om vi kan fånga upp folk som mår dåligt mycket tidigare. 

Under det intensiva arbetet har de två vännerna kommit varandra allt närmare, och podden har fungerat som deras privata terapisoffa.

– När vi startade var jag 22 år och hade nog en idé om att jag efter ett par år skulle vara en trygg och grundad vuxen människa, säger Sofie.

Men livet är en pågående process – precis som att man måste träna för att behålla sin goda fysik måste man också fortsätta bearbeta sina inre problem. Hjärnan är också ett maskineri som kräver underhåll.

Next article