Skip to main content
Hem » nyheter » Urologen: ”Många män med urininkontinens känner skam”
urininkontinens

Urologen: ”Många män med urininkontinens känner skam”

läkare och patient
I samarbete med: Astellas Pharma
Foto: Getty Images
läkare och patient
I samarbete med: Astellas Pharma
Foto: Getty Images

Även om det sällan talas högt om överaktiv urinblåsa och inkontinens, lider över en halv miljon svenskar* av problemet. Många vet inte att enkla och vanliga behandlingsmetoder kan underlätta livet med överaktiv urinblåsa.

Läcker du urin? Ta vårt snabba test HÄR för att se om du är i riskzonen för överaktiv blåsa.

Bara ett fåtal av dem som lider av urininkontinens söker vård för problemet. Detta trots att sjukvården har bra kunskap och medicinsk vetenskap om urininkontinens, och har kommit långt för att behandla problemet.

Ane Krag Jakobsen, specialistläkare i urologi vid Perituskliniken i Lund träffar dagligen patienter som lider av överaktiv urinblåsa.
– Det finns många väl beprövade behandlingsmetoder för urininkontinens, beroende på vilken typ av inkontinens man lider av, och vilka orsakerna är, säger hon.

Två typer av inkontinens

Det finns två huvudtyper av inkontinens; ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens.

Ansträngningsinkontinens innebär att man lätt kissar på sig i samband med att man hostar, skrattar, nyser, tränar eller lyfter tungt. Ett typiskt tecken är att det kommer små skvättar urin utan att man känner sig kissnödig.

Vid trängningsinkontinens känner man istället ett akut behov av att kissa och har svårt att hålla sig. Det beror på ofrivilliga sammandragningar av blåsmuskulaturen som man inte klarar av att hämma, vilket leder till att man kissar på sig.

Hur många gånger per dag besöker du toaletten? Gör vårt snabba test och se om du lider av överaktiv urinblåsa.

Tabu bland män

Troligtvis är mörkertalet bland dem som lider av inkontinens högt eftersom problemet ofta är tabu att prata om, och många lider därför i det tysta istället för att uppsöka en läkare.
– Studier har visat att personer som lider av urininkontinens är mer deprimerade och socialt isolerade. Det påverkar människors livskvalitet enormt, säger Ane Krag Jakobsen.

En snabb kontroll kan göra stor skillnad

Att uppsöka läkare kan göra stor skillnad om man lider av överaktiv blåsa. Läkaren kommer att be dig fylla i ett formulär som visar dryck- och urineringsvanor. På så sätt kan man bedöma vilken typ av inkontinens man lider av, samt vilken behandling som behövs. I vissa fall kan man operera in en så kallad konstgjord slutmuskel, som placeras runt urinröret.
– Över 90 procent av alla män blir torra eller nästan helt torra av den här operationen, säger Ane Krag Jakobsen.

Många män blir positivt överraskade över den hjälp de kan få. Att ta tag i problemet och uppsöka läkare kan verkligen göra stor skillnad!

Är du en av 500 000 svenskar som lider av överaktiv blåsa? Gör vårt snabba test här och få svaret direkt!

*Källa: SBU, Behandling av urininkontinens. Rapportnr: 143

URO_2020_0020_SE 11.2020

Next article