Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Uppdrag Psykisk Hälsa värnar om det förebyggande perspektivet
Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa värnar om det förebyggande perspektivet

Främjande och förebyggande insatser är viktigt för att förebygga psykisk ohälsa och ge så många som möjligt tillgång till hjälp och stöd på ett tidigt stadium. Uppdrag Psykisk Hälsa är en långsiktig satsning som bedrivs i samverkan mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner. Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklas bland annat kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och regioner för effektiva hälsoinsatser.

Ett viktigt fokusområde för oss just nu är barn och ungas psykiska hälsa. Det finns ett behov av att tydligare skilja på psykiska besvär, som är normala reaktioner och psykiska tillstånd, som innefattar olika former av diagnoser. Det är också viktigt att även diskutera hur man kan stötta och främja psykiskt välbefinnande, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatriker, nationell psykiatrisamordnare och projektledare för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Hon betonar vikten av en väg in för barn och unga i psykiatrin, att vården tillgängliggörs för fler och att den håller en god kvalitet.

Ing-Marie Wieselgren

Psykiatriker & nationell psykiatrisamordnare, SKR

Foto: Thomas Henriksson

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Uppdrag Psykisk Hälsa har även tagit fram en stödlista för psykisk hälsa i kristid med råd och tips kring hur man kan främja psykisk hälsa i samband med exempelvis en pandemi. Råden kommer från såväl frivilligorganisationer som myndigheter och sjukvården.

–Listan innehåller även stöd till arbetsgivare, ett bra hjälpmedel för HR-avdelningar i arbetet med att stötta människor som haft en stressigare tillvaro under pandemin, säger Ing-Marie Wieselgren.

En framtida utmaning är att psykiatrin ska kunna svara upp till befolkningens vårdbehov på rätt vårdnivå. Ytterligare en utmaning är att säkerställa att de som är i störst behov av hälsofrämjande insatser erbjuds det i rätt tid.

–En stor och viktig samhällsutmaning är att få fler unga att utveckla ett bra språk, klara skolan och så småningom få jobb. Det förebygger såväl psykisk ohälsa som utanförskap, säger Ing-Marie Wieselgren.

Nästa artikel