Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Intensiv rehabilitering i varmt klimat banar väg för långsiktiga livsstilsförändringar
Sponsrad

Scandinavian Rehab Center bedriver rehabilitering i Benalmádena på den spanska solkusten. Här finns ett multiprofessionellt team som ser till helheten såväl fysiskt såsom psykiskt hos varje individ. SRC:s intensiva rehabiliteringsprogram inspirerar till en ny livsstil, vilket leder till ökad funktionsförmåga och ökad livskvalité.

Utöver Neuroprogrammet och Reuma/AS-programmet erbjuder SRC även ett omstartsprogram riktat till företag och deras medarbetare. Det är ett program som ger deltagare som drabbats av stress och utmattningssyndrom kunskap och verktyg för att hantera sin situation och öka sitt välbefinnande.

Linda Hjort

Verksamhetschef, Scandinavian Rehab Center

Foto: Helen Miller

– Vi erbjuder intensiva rehabiliteringsprogram på två, tre eller fyra veckor. Ofta händer det otroligt mycket med individen under dessa veckor när de lämnar sin vanliga hemmiljö och kommer till en plats där ett multiprofessionellt team tar hand om/coachar dem. Deltagarna får distans till sin tillvaro och får en möjlighet att lägga grunden till långsiktiga livsstilsförändringar, säger Linda Hjort, verksamhetschef på SRC.

Kombinerar fysisk aktivitet med föreläsningar

Den verksamhet som växer snabbast på SRC är omstartsprogrammet för personer som drabbats av stress och utmattningssyndrom. Genom att kombinera ett brett utbud av fysisk aktivitet med föreläsningar som ger deltagarna verktyg för stresshantering åstadkommer vi långsiktiga resultat. Alla aktiviteter är schemalagda och består av minst fyra aktiviteter om dagen. Tre av dagsaktiviteterna sker i grupp, den fjärde är en individuell träff med fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. 

– De koncentrerade rehabiliterings-programmen innebär att deltagarna får en hög kontinuitet eftersom de träffar den behandlande personalen på daglig basis. Många deltagare upplever också erfarenhetsutbytet med andra deltagare i samma situation som mycket givande, säger Linda Hjort.

Faktaruta

Finansiering av vistelsen kan ske med hjälp av ansökan till försäkringskassan eller via fondmedel. Din chef kan även få bidrag via AFA. SRC är rådgivande och behjälpliga med ansökan. Kontakta oss via mail
 [email protected]

Nästa artikel