Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Dags att bryta det stigma som begränsar forskningen för Psykisk Hälsa
Sponsrad

Idag drabbas en av fyra personer av ett psykiatriskt tillstånd och som är i behov av behandling. Cirka 1500 människor tar sina liv varje år och tusentals gör suicidförsök och än fler lever med allvarliga suicidtankar. Psykisk ohälsa kostar samhället cirka 5 % av BNP. Det är den största anledningen till sjukskrivningar och det är kopplat till stort mänskligt lidande. Trots det är forskningsanslagen en bråkdel av vad sjukdomsbördan påkallar.

Det har Fonden för Psykisk Hälsa sedan det grundades 1993 velat ändra på men utvecklingen har gått långsamt. Vi har undersökt orsaker till varför och förstått att fördomar i samhället bidragit till att vi inte satsar lika mycket på forskning kring dessa tillstånd som övriga sjukdomar. Senaste åren har emellertid ett arbete för minskat stigma skett i samhället. Fonden för Psykisk Hälsa driver bland annat kampanjerna #allakännernågon och #jagärnågon som ett led i detta arbete. Organisationer som Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa som är en paraplyorganisation för alla patient och närståendeföreningar och Hjärnkoll bidrar kraftigt. Suicide Zero och SPES arbetar aktivt för att förebygga suicid. Intiativ som For a Better Day ledda av Tim Bergling Foundation lyfter vikten av att unga ska få bättre psykisk hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa inom Sveriges Kommuner och Regioner med projektet Kraftsamling Psykisk Hälsa lyfter frågorna. 

Stigma har minskat på olika sätt och vi börjar äntligen prata mer med varandra om dessa vanliga tillstånd. Vi vill nu bidra till att också forskningen hinner i kapp för bättre förebyggande och behandlande metoder av psykiatriska tillstånd hos barn och vuxna samt för suicidprevention. Mer forskning, ökad öppenhet och samhällspåverkan med kunskap som bas  bidrar till att förebygga sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv. 

Nästa artikel
Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Dags att bryta det stigma som begränsar forskningen för Psykisk Hälsa
Sponsrad

Scandinavian Rehab Center bedriver rehabilitering i Benalmádena på den spanska solkusten. Här finns ett multiprofessionellt team som ser till helheten såväl fysiskt såsom psykiskt hos varje individ. SRC:s intensiva rehabiliteringsprogram inspirerar till en ny livsstil, vilket leder till ökad funktionsförmåga och ökad livskvalité.

Utöver Neuroprogrammet och Reuma/AS-programmet erbjuder SRC även ett omstartsprogram riktat till företag och deras medarbetare. Det är ett program som ger deltagare som drabbats av stress och utmattningssyndrom kunskap och verktyg för att hantera sin situation och öka sitt välbefinnande.

Linda Hjort

Verksamhetschef, Scandinavian Rehab Center

Foto: Helen Miller

– Vi erbjuder intensiva rehabiliteringsprogram på två, tre eller fyra veckor. Ofta händer det otroligt mycket med individen under dessa veckor när de lämnar sin vanliga hemmiljö och kommer till en plats där ett multiprofessionellt team tar hand om/coachar dem. Deltagarna får distans till sin tillvaro och får en möjlighet att lägga grunden till långsiktiga livsstilsförändringar, säger Linda Hjort, verksamhetschef på SRC.

Kombinerar fysisk aktivitet med föreläsningar

Den verksamhet som växer snabbast på SRC är omstartsprogrammet för personer som drabbats av stress och utmattningssyndrom. Genom att kombinera ett brett utbud av fysisk aktivitet med föreläsningar som ger deltagarna verktyg för stresshantering åstadkommer vi långsiktiga resultat. Alla aktiviteter är schemalagda och består av minst fyra aktiviteter om dagen. Tre av dagsaktiviteterna sker i grupp, den fjärde är en individuell träff med fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. 

– De koncentrerade rehabiliterings-programmen innebär att deltagarna får en hög kontinuitet eftersom de träffar den behandlande personalen på daglig basis. Många deltagare upplever också erfarenhetsutbytet med andra deltagare i samma situation som mycket givande, säger Linda Hjort.

Faktaruta

Finansiering av vistelsen kan ske med hjälp av ansökan till försäkringskassan eller via fondmedel. Din chef kan även få bidrag via AFA. SRC är rådgivande och behjälpliga med ansökan. Kontakta oss via mail
 [email protected]

Nästa artikel