Hem » Maghälsa » Nästa generations probiotika
Maghälsa

Nästa generations probiotika

lab medicin
I samarbete med: ImmuneBiotech AB
Foto: Unsplash
lab medicin
I samarbete med: ImmuneBiotech AB
Foto: Unsplash

Lundaforskare har lyckats med att vetenskapligt utveckla en ny probiotisk produkt som visat sig hjälpa vid mag- och tarmbesvär. Detta tack vare helt ny forskningsmetodik och naturliga mjölksyrabakterier från hälsosam mat.

Vårt tarmsystem är ett hem för miljarder mikrober som utgör vår tarmfloran – ett ekosystem med både snälla och mindre önskvärda invånare. De hälsofrämjande bakterierna i vår tarm motverkar tillväxt av skadliga mikrober och utgör en viktig del av kroppens immunförsvar och ämnesomsättning.

Disputerade forskarna Dr. Mehrnaz Nouri och Dr. Shahram Lavasani. Baserat på erfarenheter från immunologi, mikro-biologi, probiotika-och läkemedels­forskning har bolaget lagt grunden för att ta fram vetenskapligt designade probiotiska produkter.
Disputerade forskarna Dr. Mehrnaz Nouri och Dr. Shahram Lavasani. Baserat på erfarenheter från immunologi, mikro-biologi, probiotika-och läkemedels­forskning har bolaget lagt grunden för att ta fram vetenskapligt designade probiotiska produkter.
Foto: Pellevision/Pär Bengtsson

Obalans i tarmfloran skadar tarmens skyddsbarriär

Ibland kan det uppstå ett läckage i tarm-slem-hinnan (leaky-gut), och födo-partiklar, bakterier och toxiner tränger in i blod och lymfa. Då reagerar immun-systemet och startar en inflamma-torisk process.

Vad gör en probiotika effektiv?

En effektiv probiotika ska vara vetenskapligt framtagen för ett tydligt syfte. Så är det inte alltid. De flesta produkterna på marknaden är framtagna för att vara enkla att producera och har inte nödvändigtvis de bästa hälsofrämjande egenskaperna. Förpackningarna lovar många bakterier (hög CFU) och flera olika bakteriestammar, men inget av detta garanterar att produkten fyller sin funktion.

Första produkten – efterfrågad av läkare för IBS

Forskningen som lett fram till GutMagnific® initierades av läkare med önskan att finna en effektiv och säker lösning för IBS. Resultatet är en vetenskapligt framtagen kombination av fem sorters aktiva mjölksyrabakterier som samarbetar för att återställa samspelet mellan tarmfloran, immunsystemet och tarmens skyddsbarriär. Produkten är patenterad och kan köpas som kosttillskott på företagets egen web-shop.

Pågående klinisk studie

GutMagnific® håller på att utvärderas i en klinisk studie för Myalgisk Encefalomyelit (ME) även kallat post-viral trötthet eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS) under ledning av ansvarig läkare Per Julin vid Karolinska Institutet. Cirka 80 procent av ME-patienterna har även magbesvär, och kan därför förväntas få nytta av produkten.

– Jag är mycket intresserad av resultaten eftersom det inte finns någon bra behandling för ME. Dessutom befarar man att många av dem som drabbats av en svår COVID-19-infektion kommer att utveckla ME-liknande symtom, säger Dr. Per Julin.


Fakta om läckande tarm

Vad orsakar en läckande tarm?

Dåliga kostvanor, mediciner till exempel antibiotika, inflammation, stress och miljögifter.

Vilka problem hänger ihop med en läckande tarm?

Matkänslighet, allergier, hudbesvär som acne och eksem, migrän, värk och kronisk inflammation.

Nästa artikel