Hem » Maghälsa » Förstoppning eller smärta? Man ska inte behöva välja!
Sponsrad

Vad är opioidinducerad förstoppning?

Opioidinducerad förstoppning (OIC) är en av de vanligaste biverkningarna av opioider.2 Upp till 81 % av alla patienter med kronisk smärta som använder opioider lider av OIC.3 Till skillnad från vanlig förstoppning orsakas OIC av att opioider binder till morfinreceptorer (”my-receptorer”) i tarmen. När dessa receptorer aktiveras i tarmen leder det till minskning av tarmrörelser och mindre vätska i tarmen.3,4 De specifika avvikelserna som ligger bakom OIC kräver därför behandling med rätt typ av läkemedel.

Låg kunskap försvårar upptäckt

Tidig upptäckt är den viktigaste faktorn för effektiv behandling av OIC, men det finns flera faktorer som försvårar att OIC upptäcks och diagnosticeras. En faktor är den generellt låga kunskapen bland läkare om hur OIC diagnosticeras och behandlas, och hur olika diagnostiska hjälpmedel och behandlingsrekommendationer ska användas.

Dessutom är ofta medvetenheten bland läkare om OIC hos patienter som behandlas med opioider låg. Många gånger undviker patienterna att nämna OIC som en biverkan till deras opioidbehandling, utan minskar i stället hellre dosen eller avbryter opioidbehandlingen helt.1

Behandling av opioidinducerad förstoppning

Det finns olika hjälpmedel för att identifiera OIC. Dessa index kan även användas för att bedöma hur svår förstoppningen är och för att styra behandlingen.  Allmänna och tidiga åtgärder för att lindra förstoppningen är ökat vätskeintag, motion, ordination av vanliga laxermedel och att ta bort andra läkemedel som kan förvärra förstoppningen.

Många patienter med OIC får dock inte tillräcklig lindring av laxermedel och annan behandling eller en kombinationsbehandling bör då övervägas. För dessa patienter finns det alternativa behandlingar som riktas specifikt mot den underliggande orsaken till OIC och blockerar my receptorerna i tarmen.2

OIC påverkar livskvaliteten

Opioider är viktiga läkemedel för att lindra smärtan hos patienter med kronisk smärta, men förekomst av undermåligt behandlad OIC kan ha en påtagligt negativ inverkan på livskvaliteten.

För många patienter som inte erbjuds en effektiv behandling mot förstoppning är det svårt att hitta en balans mellan tillräckligt god smärtlindring och förekomst av förstoppning, vilket gör att de inte följer den ordinerade smärtbehandlingen.6

Närmare 60 % av alla patienter som tar opioider och som upplever OIC rapporterar minskat intag av smärtlindrande läkemedel för att lindra förstoppningsbesvär, till priset av ökad smärta.7

Tecken och symtom på OIC 

Kännetecken och symtom på OIC kan vara ett eller samtliga av följande6

  • Onormal krystning vid tarmtömning 
  • Gasbesvär
  • Hård och torr avföring
  • Smärta och/eller obehag i magen
  • Långt mellan tarmtömningarna
  • Känsla av ofullständig tarmtömning, av att inte ”bli färdig” när man ska tömma tarmen
  • Smärta vid tarmtömning
  • Svullnad / uppkördhet i magen

Referenser 

1.  Nelson AD, Camilleri M. Ther Adv Chronic Dis 2016;7:121–34 

2.  Kalso E, et al. Pain 2004;112:372–80 

3.  Bell TJ, et al. Pain Medicine 2009;10:35–42. 

4.  Coyne KS, et al. Clinicoecon Outcomes Res 2014;6:269–81

5.  Johanson & Kralstein. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:599–608 

6.  Andresen et al. United European Gastroenterol J 2017; 5 (Supplement 1) Abstract P1137 

7.  Epstein R, Cimen A, Benenson H, et al. Patient preferences for change in symptoms associated with opioid-induced constipation. Advances in Therapy. 2004;31(12):1263-1271.

Nästa artikel
Hem » Maghälsa » Förstoppning eller smärta? Man ska inte behöva välja!
Maghälsa

Du är inte ensam om du inte hört talas om mikroskopisk kolit och ändå är det en ganska vanlig tarmsjukdom.

Någon som vet vad det är, är Ping Sidbo. Hon är numera pensionerad fastighetsmäklare och har alltid levt ett aktivt liv. Förutom att vara engagerad i sitt jobb har också resor och motorcyklar lockat. Ungefär två år in på sin pension, under 2015, började magen att krångla, rejält. 

ping sidbo

Ping Sidbo

Foto: Privat

– Jag har aldrig haft problem med magen innan, men helt plötsligt var jag tvungen att springa på toaletten säkert 30 gånger om dagen, med vattniga diarréer. Inte ens på natten var magen lugn.

Jag varken ville eller orkade göra något, berättar Ping Sidbo.

Fick äntligen råd

De läkare hon träffade rådde henne till att ändra sin kost, råd som många patienter får som söker för sina magbesvär. Efter lång tid med stora besvär fick Ping Sidbo äntligen genomgå en koloskopi (undersökning av tjocktarmen) som gav ett tydligt svar på hennes besvär: mikroskopisk kolit.

Mikroskopisk kolit är ett samlings-namn för kroniska diarrésjukdomar
som beror på inflammation i tjocktarmens slemhinna, inflammation som bara syns i mikroskop därav namnet. Orsaken bakom sjukdomen är inte tydligt känd men det finns vissa kopplingar till genetik och någon okänd faktor i tarmen som driver på inflammationen.

Det mest typiska symptomet är just kronisk, vattnig diarré, men andra vanliga symptom och följdeffekter är trängningar med avföringsinkontinens, viktnedgång, trötthet och även diffusa magsmärtor. 

Diagnoser missas

Forskning visar att mikroskopisk kolit kan vara lika vanlig som andra inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, däremot är diagnosen inte lika känd. 

– Bristande kunskaper inom vården gör att många patienter får felaktig diagnos och därmed behandlingsråd, säger Andreas Münch, överläkare och expert på mikroskopisk kolit vid Linköpings universitetssjukhus. Han är också den läkare som hjälpt Ping Sidbo genom hennes sjukdom. 

andreas münch

Andreas Münch

Överläkare & expert på mikroskopisk kolit, Linköpings universitetssjukhus

Foto: Maria Carlqvist 

För att fastställa sjukdomen krävs en koloskopiundersökning med vävnadsprover från tjocktarm-slemhinnan. Många patienter väntar länge på möjligheten till en sådan undersökning. Istället misstolkas sjukdomen för till exempel IBS. Till skillnad mot de kostråd som kan underlätta vid IBS handlar mikroskopisk kolit dock inte om maten. Det krävs läkemedelsbehandling. Mikroskopisk kolit är kronisk men det finns mycket effektiv behandling, som kan hjälpa de allra flesta vilken ges både som kurer och som långtidsbehandling.

Läs mer här.

För Ping Sidbo har hennes kroniska diarréer blivit en del av hennes vardag, men inte alls i den omfattning som innan. Tack vare behandlingen kan hon leva ett bra liv, med resor och aktiviteter. Det här med bajs är en stor del av hennes liv, och det är också ett budskap hon vill trycka på.

– Stå på dig! Om du får råd som inte hjälper, kräv att du ska bli ordentligt undersökt . Skäms inte heller för att prata med din omgivning om dina besvär.

Särskilt vi kvinnor måste bli bättre på att prata om vårt bajsande. Det finns absolut ingenting att skämmas för.


SE-00003

NP-Til-SE-00005 

NP-Til-SE-00004

Nästa artikel