Hem » Kvinnors Hälsa » Var femte kvinna får inte vård för sina vaginala besvär
Sponsrad

Var femte kvinna uppger att de inte får den vård de behöver för vaginala besvär. Samtidigt uppger en klar majoritet att de kan tänka sig att genomföra självtester för att upptäcka urinvägsinfektion, svamp, HPV och bakteriell vaginos. 

Sifo/Kantar har på uppdrag av Dynamic Code frågat 1020 kvinnor hur de upplever vården kring kvinnohälsa och i vilken utsträckning de själva sökt och fått vård för olika vaginala besvär.  

Över hälften anser att det är jobbigare att söka vård för kvinnorelaterade besvär 

Knappt fyra av tio kvinnor (37%) har sökt vård för vaginala besvär senaste fem åren. Bland yngre, 25-30-åringar har 45% sökt vård. Bland de som sökt vård uppger en majoritet (59%) att det är jobbigare att söka vård för dessa besvär jämfört med andra sjukdomar och åkommor. Vidare uppgav var tredje att de inte fått tillräckligt snabb hjälp. Var femte som sökt vård fick heller inte den hjälp de behövde och där var brist på rätt diagnos en av huvudorsaken. 

– Kvinnohälsa är generellt ett underprioriterat område och vi ser att det finns ett stort behov att underlätta för kvinnor att både provta sig och söka vård. Många av de vanligaste besvären går att diagnostisera med hjälp av självprovtagning i hemmet, säger Louise Nylén, vd Dynamic Code.  

Louise Nylén

VD, Dynamic Code

Foto: Dynamic Code

Varannan ung kvinna väljer att inte söka vård 

Fyra av tio kvinnor har haft vaginla besvär som de valt att inte söka vård för. Bland yngre kvinnor (25-30 år) är motsvarande siffra 49%. En vanlig orsak till att man inte söker vård är att man inte vågar eller vill, det uppger var femte kvinna och nästan var tredje (29%) ung kvinna (25-30 år). Drygt en av tio uppgav att det var svårt att få en tid för att få bukt med sina vaginala besvär. 

Drygt en av sex (17%) pratar inte med någon alls om sin kvinnohälsa, medan de åtta av tio som pratar om kvinnohälsan i störst grad pratar med vänner. 

Amanda Axelsson är en av ett antal profiler i sociala medier som jobbar tillsammans med Dynamic Code för att lyfta tabun kring att söka vård för sin kvinnohälsa kommenterar resultatet: 

– Ett problem jag upplever bland vänner och bekanta är att vård för intimhälsa inte är lika tillgänglig som annan vård. Det kan därför kännas krångligt och besvärligt. Sett utifrån mig själv, tror jag att vår yngre generation dessutom tenderar att känna oss mer bekväma med digital vård eller självprovtagning. Skapas fler sådana lösningar hoppas jag att fler kvinnor kommer att söka vård för sina besvär, säger Amanda Axelsson. 

Positiv inställning till självprovtagning 

Självprovtagning är något som en stor majoritet av kvinnorna är positiva till. 90 procent kan tänka sig självprovtagning för urinvägsinfektion och svamp. För HPV och bakteriell vaginos är 71 respektive 76 procent positiva till självtest.  

– Idag går det att få rätt diagnos snabbt och säkert med hjälp av självprovtagning. Våra test finns på de flesta apotek, säger Louise Nylén. 

Fakta om kvinnorelaterade besvär 

Enligt SIFO-undersökningen har kvinnor god kännedom om HPV-virus, enbart en av tio vet inte vad det är. Däremot känner färre till vad bakteriell vaginos är – var tredje kvinna, enligt undersökningen känner inte till vad det är. Bland kvinnor i åldern 41–45 år är okunskapen ännu högre – 48 procent känner inte till bakteriell vaginos. 

1. Bakteriell vaginos och Candida 
Bakteriell vaginos och svamp (Candida) är mycket vanligt bland kvinnor. Symptomen för dessa två är mycket lika men de ska behandlas på olika sätt. Därför är det bra att ta ett prov för både bakteriell vaginos och Candida samtidigt för att få rätt diagnos och behandling. Exempel på symptom är bland annat klåda i underlivet och/eller illaluktande flytningar. 

2. HPV 
HPV, humant papillomvirus, är en grupp på över 200 virus som kan smitta vid hud- eller slemhinnekontakt, som vid oskyddat sex. De flesta får en HPV-infektion någon gång i livet. Oftast märker man det inte, då den sällan ger några symptom och brukar läka ut av sig själv inom två år. En kvardröjande infektion kan dock leda till cellförändringar och i förlängningen resultera i livmoderhalscancer, därför är det viktigt att du som kvinna tar prov  regelbundet.   

3. Urinvägsinfektion 
Urinvägsinfektion kan uppstå om bakterier kommer in i urinröret och urinblåsan. Urinvägsinfektion kallas också för cystit eller blåskatarr. Urinvägsinfektion med feber kallas för febril urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation. Då har infektionen spridit sig till en njure. Vanliga symptom på urinvägsinfektion är sveda när du kissar, känsla av att behöva kissa ofta, trängningar och smärta i nedre delen av magen. Även frusenhet samt lite blod i urinen är vanliga symptom. 

Nästa artikel