Hem » Kvinnors Hälsa » Ökad medvetenhet kring benskörhet ger färre benbrott
Kvinnors Hälsa

Ökad medvetenhet kring benskörhet ger färre benbrott

Foto: Unsplash

Ökad medvetenhet och frakturkedjor gör att fler fall av benskörhet kan diagnosticeras, och frakturer undvikas.

Fler får diagnos

Benskörhet, eller osteoporos, drabbar särskilt kvinnor vilket delvis beror på det kvinnliga könshormonet östrogen som bidrar till att dels bromsa bennedbrytningen och dels öka kalciumupptaget från tarmarna. Under och efter klimakteriet sjunker dock östrogennivåerna dramatiskt, vilket i sin tur skyndar på förlusten av benvävnad.

Benskörhet kan i sin tur leda till benbrott, ofta i samband med fallolyckor

– Benskörhet kan i sin tur leda till benbrott, ofta i samband med fallolyckor som är särskilt vanliga bland äldre. Det är tyvärr inte ovanligt att många patienter drabbats av flera frakturer på kotorna, så kallad kotkompressioner, innan osteoporosen diagnosticeras, säger Mattias Lorentzon, professor och överläkare i geriatrik.

Fler och fler sjukhus inför nu så kallade frakturkedjor som innebär att på ett strukturerat sätt se till att frakturpatienter utreds och sätts in på behandling för att minska risken för ytterligare frakturer. I utredningen ingår bland annat riskbedömning, bentäthetsmätning och vid behov även fallprevention och frakturskyddande behandling.  

– Med hjälp av frakturkedjor har också fler patienter kunnat diagnosticeras med benskörhet och därmed kunnat få hjälp i tid och därmed få chans att bygga upp skelettet igen samt förebygga fakturer. Fortfarande finns dock en stor förbättringspotential inom vården, säger Mattias Lorentzon.

Gammal hand. Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Egen riskbedömning

Benskörhet kan motverkas genom hela livet med hjälp av bland annat en bra kost och viktbärande fysisk aktivitet. För de som väl drabbats av benskörhet finns även effektiva läkemedel som vid regelbunden medicinering kan ge ett frakturskydd på mellan 50 och 70 procent. Förutom hälsosamma livsvanor är dock en ökad medvetenhet hos gemene man viktig inom den preventiva vården mot allvarlig benskörhet:

Där kan man själv kan beräkna vilken frakturrisk man har.

– Som enskild person kan man börja med det av Socialstyrelsens rekommenderade riskbedömningsverktyg FRAX, där man själv kan beräkna vilken frakturrisk man har. Och vänta inte med att bli undersökt om du har haft en fraktur och får hög riskpoäng på FRAX. Ju tidigare benskörhet diagnosticeras desto bättre är det och ju mindre risk finns det för allvarligare benbrott i framtiden.

Nästa artikel