Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Multimodala behandlingsprogram ger goda resultat för kvinnor med utmattningssyndrom
Sponsrad

Många kvinnor lider av långvarig stress och utmattningssyndrom. Det är viktigt att ta sina problem på allvar, tillåta sig att stanna upp och söka professionell hjälp. Till Kognitiva Teamet Rehab, en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm, kan personer med utmattningssyndrom få effektiv multimodal behandling.

–Vi erbjuder multimodal behandling, vilket innebär att patienter behandlas av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjukgymnast, psykologer och psykoterapeuter med ACT-och KBT-kompetens. Till oss kan patienter komma på remiss från annan vårdgivare eller genom att själv ta kontakt med oss, säger Laura Krohn, leg psykolog på Kognitiva Teamet Rehab.

Laura Krohn 

Leg psykolog, Kognitiva Teamet Rehab

Foto: Albin Karlén 

Behandlas av psykolog och fysioterapeut

Kognitiva Teamet Rehab är en av de största mottagningarna i sin nisch och erbjuder hög tillgänglighet och korta väntetider. För personer med utmattningssyndrom erbjuds ett rehabiliteringsprogram på fyra månader. Deltagarna träffar psykolog och fysioterapeut i grupp och lär sig bland annat om gränssättning, återhämtning, att hitta en balans mellan aktivitet och vila samt att ställa realistiska krav på sig själv. Samtliga patienter får dessutom träffa en arbetsterapeut som hjälper dem med eventuella anpassningar av arbetsplatsen som kan vara aktuella när det är dags att återgå till arbete efter sjukskrivning.

–Många av våra patienter är kvinnor i olika åldrar. Den största gruppen är kvinnor i åldern 30 till 45 år. Många patienter uppskattar att via gruppbehandlingen möta andra i samma situation. Vi har många nöjda patienter som vittnar om att de fått ett annat förhållningssätt till stress och återhämtning efter att ha deltagit i vårt program, säger Laura Krohn.

Kognitiva Teamet erbjuder även ett fyra månader långt rehabiliteringsprogram för personer med långvarig smärta. Här ligger huvudfokus på att hjälpa patienterna att leva med och uppnå en så god livskvalitet som möjligt med sin smärta.

Nyöppnad neuropsykiatrisk mottagning

Kognitiva Teamet har också startat upp en neuropsykiatrisk mottagning som vänder sig till både barn och vuxna. Mottagningen erbjuder såväl utredning av misstänkt diagnos, liksom stöd och behandling vid en konstaterad diagnos.

Vi har sett att många av de patienter som kommer till vår rehabilitering också har utmaningar med ADHD och/eller autism, antingen själva eller att någon i deras närhet har det. Därför vill vi kunna erbjuda stöd även till dem.

Om Kognitiva teamet

Kognitiva Teamet Rehab i Stockholm erbjuder rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom eller långvarig smärta. Vi behandlar i grupp med multimodalt med fokus på KBT och ACT, vilket ofta ger goda resultat.

Vill du veta mer om Kognitiva teamet?

Next article