Hem » Kvinnors Hälsa » Hormonas app är första steget mot en bättre hormonhälsa
Sponsrad

Fyra av fem kvinnor lider av hormonell obalans. En av dessa var Karolina Löfqvist, och tillsammans med Jasmine Tagesson startade de Hormona för att hjälpa kvinnor att förstå sina hormonmönster. Nu har företaget tagit fram en app där användarna får dagliga insikter och tips om hur man ska leva med sina hormoner 

Forskning kring kvinnors hormoner är begränsad, vilket i sin tur har gjort att kunskapen kring ämnet ofta är bristfällig. Det var något som Karolina Löfqvist fick erfara för några år sedan när hon försökte hitta svar på sina hälsoproblem. Hon fick träffa en rad olika läkare innan hon till slut fick diagnosen hormonell obalans. 

Har tagit fram en app  

Den långa och komplicerade resan fick Karolina att tillsammans med Jasmine Tagesson starta Hormona. Först var Hormona en utbildningsplattform kring kvinnors hälsa och hormoner men ganska snart insåg de att det fanns mycket att göra inom området. Sagt och gjort, nu har företaget lanserat sin app i Sverige där kvinnor kan få bättre förståelse för sina hormoner. I Hormonas app kan kvinnor logga sina symptom, för att få en bättre förståelse över hur de relaterar till den individuella cykeln. Få dagliga insikter om hur hormoner påverkar ens välbefinnande samt utbilda sig genom artiklar skrivna av specialister inom området. 

Nästa steg för Hormona är att möjliggöra att kvinnor kan testa sina hormoner för att få en bättre förståelse över hormonvariationen under menstruationscykeln. Testet är ett urinprov där kvinnor får ett resultat direkt i appen genom en ny innovativ lösning. Detta är ytterligare ett steg för att hjälpa kvinnor att förstå sina hormoner och hur mycket variationerna kan påverka ens välmående. 

Forskning kring hormonhälsa är begränsad 

Att kunskap kring kvinnors hormoner är något som har saknats råder det inga tvivel om.  

Vi vet fortfarande lite om hur hormonvariationer påverkar kvinnor under sin menscykel och livscykel. Senare forskning har visat att hormonvariationerna kan ha stor betydelse för prestation och allmänt välmående. Den begränsade forskningen gör att vi behöver mer kunskap om vad som är normalt och inte, då symptomen kan variera mycket från kvinnan till kvinna, så som viktuppgång, depression, oregelbunden cykel. 

Hormona hoppas med hjälp av sin app, sina tester samt forskning kunna öka medvetenheten kring allt detta och i förläningen förbättra kvinnors hälsa. 

Nästa artikel