Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Caritas Sverige hjälper utsatta kvinnor och deras barn att få livet tillbaka
Sponsrad

Tusentals kvinnor i Sverige lever i svår utsatthet. Det kan handla om ekonomisk utsatthet, fysiskt eller psykiskt våld eller psykosocial utsatthet till följd av marginalisering och utanförskap.  

George Joseph

Generalsekreterare på Caritas Sverige

Foto: Stockholms katolska stift

De allra värst utsatta kvinnorna är de som faller offer för människohandel. Caritas Sverige möter många kvinnor som utnyttjats för slavarbete och tvingats att sälja sex. De kommer till oss för att söka skydd, få råd och tillflykt undan samvetslösa kopplare.  

Varje kvinna har sin egen historia, men alla har det gemensamt att de som utnyttjat dem har dragit fördel av deras fattigdom, beroendeställning och godtrogenhet. 

De har kommit till Sverige efter löften om arbete eller studieplats. Vissa har sålts av sina familjer. Det händer att de blir gravida och står sedan helt ensamma, utan vänner eller familj. De här kvinnorna – och deras barn – lever under mycket svåra förhållanden och kan endast klara sin vardag med hjälp av gåvor.  

Caritas Sverige har ordnat skyddat boende för ett stort antal kvinnor och barn. Vårt mål är att bistå kvinnorna med mat, mediciner och rådgivning, men också med hållbara, långsiktiga lösningar på den svåra situation de befinner sig i. Vi ger stöd till rehabilitering och försöker ordna så att de kan återvända till hemlandet under trygga omständigheter. Att hjälpa till med återvändande är möjligt tack vare att Caritasnätverket finns i över 200 länder och områden runt om i välden. 

På Mötesplats Caritas i centrala Stockholm erbjuder vi dessutom en trygg miljö där personer som lever i olika slags utsatthet kan uppleva en stunds värme och gemenskap. Vi tar emot många utsatta kvinnor som hos Caritas Sverige får tillgång till bland annat läkarrådgivning, psykologiskt och psykosocialt stöd och samhörighet. 

Om Caritas

Caritas är katolska kyrkans organisation för bistånd, humanitär hjälp och internationell utveckling. Uppdraget är att hjälpa dem som är fattiga, utsatta, fördrivna eller på annat sätt marginaliserade. 

Caritas Sverige är en del av Stockholms katolska stift och det globala nätverket Caritas Internationalis. Verksamheten drivs med hjälp av gåvor.

Next article