Skip to main content
Hem » Kroniska sjukdomar » Vårda inomhusluften för bättre hälsa
Kroniska sjukdomar

Vårda inomhusluften för bättre hälsa

Foto: Philips

Genom att vårda vår inomhusluft kan vår allmänhälsa förbättras. Vi spenderar hela 90 % av vår tillvaro inomhus!

Sova tillräckligt, stressa mindre, motionera och äta balanserat. Vi är många som känner igen råden och kanske försöker leva efter dem för att få bättre hälsa. 

Förorenad inomhusluft

– Inte lika många ser liknande samband mellan hälsa och inomhusluft, säger Johan Lindwall, produktchef på Philips. Få vet i vilken grad såväl yttre som inre föroreningar faktiskt påverkar den luft vi omger oss med ungefär 90 % av våra liv. Det är så mycket vi uppskattningsvis befinner oss inomhus. 

”Småpartiklar och allergener kan ta sig in i hemmet även genom stängda dörrar”

En vanlig föreställning är att man är skyddad i sitt eget hem och att luften inomhus har lite med utomhusluftens föroreningar att göra. Men småpartiklar och allergener kan ta sig in i hemmet även genom stängda dörrar och fönster samt ventilation. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan luften i våra hem kan vara två till fem gånger så förorenad som utomhusluften, vilket också beror på föroreningar som uppstår genom matlagning, möbler och i form av damm och kvalster. 

– Man kan inte skydda sig helt från föroreningar såsom pollen och andra partiklar, men genom luftvård går det att ta större kontroll över luftkvaliteten inomhus. Med relativt enkla åtgärder går det att skapa en skyddszon med minskad exponering för föroreningar. Det ger bättre förutsättningar för återhämtning och välmående, säger Johan Lindwall.

Luftvård för hälsan

Luftvården Johan Lindwall pratar om handlar om att eliminera de partiklar som triggar besvär såsom astma och allergi. God hygien hemma är A och O för att undvika de besvär som föroreningarna orsakar; man bör därför se till att städa och tvätta regelbundet för att undvika ansamlingar av partiklar och andra föroreningar ofta fastnar i kläder eller virvlar upp i luften.

”Under pollensäsongen gäller det att vara sparsam med att vädra”

Inom kort drar pollensäsongen 2019 igång, vilket för var femte svensk innebär besvär som kliande ögon, hösnuva, hosta, trötthet och huvudvärk i olika grad. Under pollensäsong gäller det att vara sparsam med att vädra. Idag finns också tekniska hjälpmedel i form av luftrenare och sensorer som ger direkt feedback på koncentrationen av olika föroreningar, men också luftfuktighet i hemmet. Ökad medvetenhet om luftens kvalitet gynnar inte bara extra känsliga personer som redan idag är drabbade.

– Precis som övriga hälsoåtgärder borde luftvård vara en naturlig del av livet, eftersom luft är det vi konsumerar mest av allt. Genom att vårda luften vi andas kan vi också se till att proaktivt undvika vad som annars kan trigga utvecklingen av allergiska besvär och astma, avslutar Johan Lindwall.

Next article