Hem » Kroniska sjukdomar » Var femte drabbad blir felaktigt behandlad
Kroniska sjukdomar

Var femte drabbad blir felaktigt behandlad

Foto: Pixabay

Bättre och mer individanpassad vård till diabetespatienter. Det kan bli verklighet om klassificeringen av diabetes ändras till fem grupper istället för dagens två.

Cirka 425 miljoner människor i världen lider av diabetes, en sjukdom som i många år delats upp i två typer – 1 och 2. Nu talar flera studier i Sverige och Finland för att indelningen bör göras om eftersom det har visat sig att typ 2-diabetes består av flera undergrupper.

Mellan de fem grupperna är det stora skillnader i hur sjukdomen utvecklar sig.

Mer individanpassad diagnos

– Under lång tid har vi ställt diagnos genom att enbart mäta blodsocker. Tack vare de nya studierna har vi sett att det finns fler faktorer vi behöver ta hänsyn till för att kunna ställa en mer exakt och individanpassad diagnos, säger Leif Groop.

Exempel på ytterligare faktorer är insulinsekretion, insulinresistens och autoantikroppar tillsammans med HbA1c (långtidssocker). Tack vare ett enda blodprov kan läkarna använda sig av mer information än tidigare.

leif groop - diabetesläkare
Bakom upptäckten i avsaknad av rättvisa diabetesklassificeringar står Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi vid Lunds universitet. Foto: University of Helsinki – Linda Tammisto

Lättare att förutspå sjukdomsförlopp

Den nya indelningen gör det lättare att förutspå sjukdomsförlopp och behov av behandling. Ytterligare en fördel är att det också går att bedöma vilka följdsjukdomar som de olika grupperna löper risk att drabbas av. Vanliga följdsjukdomar är njursvikt och olika typer av hjärt-kärlsjukdomar.

”I dag är diabetes tio gånger vanligare”

Enligt Leif Groop har det inte gjorts försök till någon ny indelning av diabetes på över 50 år, i en tid då diabetes var en ovanlig sjukdom. I dag är diabetes tio gånger vanligare än på 1960-talet.

Patienter får fel behandling i dag

– Utifrån våra studier uppskattar jag att så pass många som 20 procent av typ 2-diabetikerna får fel behandling i dag. De har svår insulinbrist, men behandlas med metformin eller andra läkemedel istället för insulin, säger Leif Groop.

Inom projektet har en webbportal skapats, där vårdgivare kan kontrollera vilken grupp som en patient hör till. Andra nyheter är en GPS-funktion som kommer att finnas tillgänglig 2019.

Hittills har 20 000 diabetiker i Sverige och Finland deltagit i undersökningarna. Nästa steg blir att genomföra liknande studier i Kina och Indien där minst 25 000 personer kommer att delta. Resultaten från de studierna väntas vara klara under 2019.

Nästa artikel