Hem » Infektionssjukdomar » Sepsis — när en infektion blir livshotande
Sponsrad

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen och börjar skada kroppens organ. Ca 40000 personer drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dessa dör närmare 20 procent. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.  

Man kan beskriva sepsis som att du får en inflammation i hela kroppen. Tiden är viktig när det kommer till sepsis, varje timme utan diagnos och vård kan få avgörande konsekvenser. 

Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten markant. Därför är det viktigt att skaffa sig kunskap, så att man vet vilka symptom man ska vara vaksam på, säger Adam Linder, infektionsläkare och ordförande i Sepsisfonden. 

90 procent av alla sepsisfall börjar med en bakteriell infektion, vanligast är lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Men även virus kan trigga sepsis, som exempelvis influensavirus eller coronaviruset SARS-CoV-2, man brukar då tala om viral sepsis. De som blir svårast sjuka i covid-19 drabbas av just sepsis. 

Ökad kännedom nyckeln i kampen mot sepsis

Att ökad kännedom kring sepsis är nyckeln till att minska dödligheten i sjukdomen, det slog WHO fast i sin sepsisresolution 2017. 

– För hundra år sedan visste alla vad sepsis var, det var en av de vanligaste dödsorsakerna på den tiden. Sen kom antibiotikan och sepsis blev på många sätt en okänd folksjukdom. Att lära sig känna igen sepsis kan rädda liv, jag rekommenderar därför alla att gå in på sepsisfonden.se och skaffa sig mer kunskap, säger Ulrika Knutsson, Sepsisfondens grundare och kommunikationschef.

Nästa artikel
Hem » Infektionssjukdomar » Sepsis — när en infektion blir livshotande
Sponsrad

Barn under fem år har ett outvecklat immunförsvar och är därför utsatta för virus, bakterier och luftföroreningar. Särskilt utsatta är spädbarn 0-6 månader. Dymla® ONE, en svenskutvecklad innovation gör det möjligt för spädbarnsföräldrar att leva ett aktivt liv och samtidigt skydda sina barn från såväl virus som bakterier och luftföroreningar.

Spädbarn är särskilt utsatta för luftföroreningar eftersom deras kroppar fortfarande växer och utvecklas. Skadliga luftföroreningar samlas strax ovanför marknivån, vilket är i samma höjd som ett barn i en barnvagn. Studier visar dessutom på ett samband mellan luftföroreningar och både inlärningssvårigheter och astma samt en ökad risk för autismspektrumstörningar, säger Karin Dymmel, som är narkosläkare, trebarnsmor och innovatören bakom Dymla® ONE, en babylift som skyddar spädbarn mot dålig luft.

Karin Dymmel Narkosläkare, trebarnsmor  och innovatören bakom  Dymla® ONE.

Karin Dymmel

Narkosläkare, trebarnsmor
och innovatören bakom
Dymla® ONE.

Foto: Dino Soldin

Dymla® ONE har utvecklats i samarbete med Karolinska Institutet Innovations och KTH. Innovationen skyddar spädbarn mot virus såsom Coronavirus och RS-virus, samt olika typer av bakterier och farliga partiklar i luften.

Barn kan också drabbas av Covid-19. I en fallrapport som publicerats i den medicinska tidskriften Acta Paediatrica rapporteras det om att barnen som ingick i studien uppvisade symtom som trötthet, andningsbesvär och hjärtklappning eller bröstsmärtor mer än två månader efter att de insjuknat i Covid-19.

Ger spädbarnsföräldrar full rörelsefrihet

–RS-virus är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland barn 0-1 år. Viruset skapar andningsbesvär hos främst spädbarn som får svårt att andas på grund av det sega slemmet. Det kan leda till att spädbarn blir allvarligt sjuka och i behov av intensivvård. Det finns även en stark koppling mellan spädbarn som insjuknat i RS-virus och senare utvecklar förkylningsastma, säger Karin Dymmel.

Dymla® ONE ger småbarnsföräldrar full rörelsefrihet och en känsla av trygghet när de slipper oroa sig för att deras spädbarn insjuknar i olika infektioner. Dymla® ONE har ett inbyggt hepafilter som utvecklats i samarbete med Camfil – världsledande i filtertillverkning.

Det är samma typ av hepafilter som bland annat används av NASA och SpaceX. Hepafiltret filtrerar bort upp till 99 procent av alla virus, bakterier och luftföroreningar.

Babyliften läggs i barnvagnens liggdel och kan enkelt bäras utan barnvagn. Dymla® ONE ger även ifrån sig ett ”white noise” som lugnar barnet och får barnet att lätt somna.

Nästa artikel