Skip to main content
Hem » Infektionssjukdomar » Sepsis — när en infektion blir livshotande
Sponsrad

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen och börjar skada kroppens organ. Ca 40000 personer drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dessa dör närmare 20 procent. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.  

Man kan beskriva sepsis som att du får en inflammation i hela kroppen. Tiden är viktig när det kommer till sepsis, varje timme utan diagnos och vård kan få avgörande konsekvenser. 

Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten markant. Därför är det viktigt att skaffa sig kunskap, så att man vet vilka symptom man ska vara vaksam på, säger Adam Linder, infektionsläkare och ordförande i Sepsisfonden. 

90 procent av alla sepsisfall börjar med en bakteriell infektion, vanligast är lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Men även virus kan trigga sepsis, som exempelvis influensavirus eller coronaviruset SARS-CoV-2, man brukar då tala om viral sepsis. De som blir svårast sjuka i covid-19 drabbas av just sepsis. 

Ökad kännedom nyckeln i kampen mot sepsis

Att ökad kännedom kring sepsis är nyckeln till att minska dödligheten i sjukdomen, det slog WHO fast i sin sepsisresolution 2017. 

– För hundra år sedan visste alla vad sepsis var, det var en av de vanligaste dödsorsakerna på den tiden. Sen kom antibiotikan och sepsis blev på många sätt en okänd folksjukdom. Att lära sig känna igen sepsis kan rädda liv, jag rekommenderar därför alla att gå in på sepsisfonden.se och skaffa sig mer kunskap, säger Ulrika Knutsson, Sepsisfondens grundare och kommunikationschef.

Next article