Hem » Infektionssjukdomar » Det är möjligt att eliminera hiv – Är Sverige redo?
Sponsrad

FN:s folkhälsomål (Agenda 2030) är tydligt – hiv ska elimineras. För att nå en nollvision måste hiv upp på agendan i Sverige igen.
– Till 2030 ska hiv/aids vara eliminerat. Vi är redo att fortsätta resan mot eliminering av hiv, frågan är om Sverige är berett att gå före igen, säger Clemens Schödl, Nordisk VD på Gilead Sciences.

Sverige har historiskt varit framgångsrikt inom hivbehandling och var först i världen att nå UNAIDS (FN:s samlade program mot hiv/aids) 90-90-90-mål.

–Sedan 1996 har Sverige tillsammans med FN legat i framkant i kampen mot HIV. Sverige antog utmaningen att bli det första land att nå 90-90-90 målen. FN har nu höjt den ambitionsnivån, säger Clemens Schödl, Nordisk VD på Gilead Sciences.

Eliminering av hiv är inom räckhåll

Människor fortsätter att smittas av hiv. För att nå en nollvision krävs ökad testning för att hitta personer som inte vet om att de har hiv, inte har behandling och som därför kan föra viruset vidare.

Vi behöver fortsatt höjd ambition. Människor som lever med hiv och de som riskerar infektion behöver få tillgång till jämlik och effektiv vård.

Anette Hommelgaard, medicinsk chef på Gilead Sciences i Norden.

– Behandling idag är betydligt bättre jämfört med för ett par decennier sedan. Samtidigt möter personer som lever med hiv fortfarande svåra utmaningar, både hälsorelaterade och fördomar. Så ska det inte behöva vara, säger Anette Hommelgaard, medicinsk chef på Gilead Sciences i Norden.

Utvecklingen av effektiva behandlingar har gjort att hiv inte längre är en dödlig sjukdom utan en kronisk. Forskning och utveckling har flyttat fram gränserna och målet i dag är att eliminera viruset.

–Sverige har alla förutsättningar att lyckas med det. Vi har tillgång till den senaste forskningen, välorganiserad vård, kompetent personal, möjlighet att involvera människor som lever med hiv och, inte minst, en konstruktiv samarbetskultur, säger Clemens Schödl, VD på Gilead Sciences i Norden.

Politisk samsyn krävs

I Sveriges riksdag ligger för närvarande tre motioner som alla driver en höjd agenda för att nå eliminering till 2030. Bred politisk samsyn är en förutsättning för framgång. Partnerskap, samarbete, öppenhet och engagerade intressenter är nyckelfaktorer för att få det att hända.

Nästa artikel