Skip to main content
Hem » Infektionssjukdomar » Informationen om och behandlingen av hiv behöver placeras högre upp på den politiska agendan
Infektionssjukdomar

Informationen om och behandlingen av hiv behöver placeras högre upp på den politiska agendan

Foto: Shutterstock

Hiv är en virussjukdom som omgärdas av många fördomar och en stigmatisering i samhället. Många har uppfattningen att hiv främst förekommer bland homosexuella män, men sjukdomen finns i alla delar av samhället och drabbar både homosexuella- och hetrosexuella kvinnor och män. Det är viktigt att bryta stigmatiseringen kring hiv och att satsa mer för att Sverige ska nå sin nollvision till 2030. 

Det är otroligt viktigt att bryta stigmat kring hiv. På mindre orter är stigmatiseringen i allmänhet högre än på större orter. Samtidigt råder det en stor okunskap kring hiv, både bland allmänheten och i primärvården. Flera regioner hänvisar i ökad utsträckning hiv-patienter till primärvården, men för att de ska få tillgång till rätt vård krävs att primärvårdens kompetens kring hiv ökar. Vi efterlyser därför ett sammanhållet kunskapslyft för primärvården kring diagnostisering och behandling av hiv, säger Elisabeth Flodin, ordförande för patientföreningen HIV- Sverige. Elisabeth som är mamma har själv levt med hiv sedan år 2000.

Elisabeth Flodin

Ordförande, Patientföreningen HIV-Sverige

Foto: Privat

En politiskt nedprioriterad sjukdom

Hon anser att det är hög tid att börja jobba mot FN:s folkhälsomål att eliminera hiv. En nollvision innebär att vi måste testa mer frekvent för hitta de som inte är varse sin hivstatus och därför inte är under behandling, och kan föra viruset vidare. 

–I takt med att alltmer effektiva läkemedel har utvecklats har hiv gått från att vara en dödlig till att i stället vara en kronisk sjukdom som man kan leva med i många år.

Vi upplever att hiv är en politiskt nedprioriterad sjukdom och önskar förstås att politikerna placerar kunskapsspridningen om sjukdomen samt vården av hivpatienter högre upp på agendan.

Elisabeth Flodin.

HIV-Sverige verkar för att myndigheter och frivilligorganisationer ska få bättre resurser för att arbeta med HIV.

–Vi måste börja prata om hur vi ska nå ut med information om HIV till exempelvis invandrargrupper, brukare av narkotika och personer som utövar chemsex, säger Elisabeth Flodin.

Next article