Hem » Infektionssjukdomar » Informationen om och behandlingen av hiv behöver placeras högre upp på den politiska agendan
Infektionssjukdomar

Informationen om och behandlingen av hiv behöver placeras högre upp på den politiska agendan

Foto: Shutterstock

Hiv är en virussjukdom som omgärdas av många fördomar och en stigmatisering i samhället. Många har uppfattningen att hiv främst förekommer bland homosexuella män, men sjukdomen finns i alla delar av samhället och drabbar både homosexuella- och hetrosexuella kvinnor och män. Det är viktigt att bryta stigmatiseringen kring hiv och att satsa mer för att Sverige ska nå sin nollvision till 2030. 

Det är otroligt viktigt att bryta stigmat kring hiv. På mindre orter är stigmatiseringen i allmänhet högre än på större orter. Samtidigt råder det en stor okunskap kring hiv, både bland allmänheten och i primärvården. Flera regioner hänvisar i ökad utsträckning hiv-patienter till primärvården, men för att de ska få tillgång till rätt vård krävs att primärvårdens kompetens kring hiv ökar. Vi efterlyser därför ett sammanhållet kunskapslyft för primärvården kring diagnostisering och behandling av hiv, säger Elisabeth Flodin, ordförande för patientföreningen HIV- Sverige. Elisabeth som är mamma har själv levt med hiv sedan år 2000.

Elisabeth Flodin

Ordförande, Patientföreningen HIV-Sverige

Foto: Privat

En politiskt nedprioriterad sjukdom

Hon anser att det är hög tid att börja jobba mot FN:s folkhälsomål att eliminera hiv. En nollvision innebär att vi måste testa mer frekvent för hitta de som inte är varse sin hivstatus och därför inte är under behandling, och kan föra viruset vidare. 

–I takt med att alltmer effektiva läkemedel har utvecklats har hiv gått från att vara en dödlig till att i stället vara en kronisk sjukdom som man kan leva med i många år.

Vi upplever att hiv är en politiskt nedprioriterad sjukdom och önskar förstås att politikerna placerar kunskapsspridningen om sjukdomen samt vården av hivpatienter högre upp på agendan.

Elisabeth Flodin.

HIV-Sverige verkar för att myndigheter och frivilligorganisationer ska få bättre resurser för att arbeta med HIV.

–Vi måste börja prata om hur vi ska nå ut med information om HIV till exempelvis invandrargrupper, brukare av narkotika och personer som utövar chemsex, säger Elisabeth Flodin.

Nästa artikel
Hem » Infektionssjukdomar » Informationen om och behandlingen av hiv behöver placeras högre upp på den politiska agendan
Sponsrad

Svenskt bioteknikbolag utvecklar potentiellt banbrytande behandling mot sepsis

Sepsis, tidigare känt som blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som kan uppstå när kroppen får en infektion som immunförsvaret överreagerar på. Sepsis kan leda till allvarliga skador på kroppens organ och närmare 40 000 människor i Sverige drabbas årligen av sepsis, minst 4 000 av dem avlider, vilket är fler än de fyra vanligaste cancertyperna tillsammans.

Globalt avlider årligen ca 11 miljoner människor av sepsis. Hittills har dessa patienter saknat en effektiv specifik läkemedelsbehandling. Sepsis är dessutom ett av de mest kostsamma tillstånden i direkta och indirekta kostnader för samhället. Det svenska bioteknikbolaget Modus Therapeutics läkemedelskandidat Sevuparin utvecklas i syfte att försöka adressera det omfattande medicinska behovet.

– Sepsis är en relativt vanlig dödsorsak, vilket få människor känner till. Som en del av vår utvcklingsprocess försöker vi bidra till att öka medvetenheten om sepsis.

På senare tid har behovet av ett än mer effektivt omhändertagande av sepsispatienter och nya behandlingar uppmärksammats alltmer i sjukvården.

John Öhd, vd på Modus Therapeutics.

Spännande prekliniska data och gynnsam säkerhetsprofil

Sevuparin har utvecklats med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov, däribland sepsis och septisk chock. Modus Therapeutics präglas av ett högt utvecklingstempo och har sedan noteringen på First North sommaren 2021 uppnått flera viktiga milstolpar i bolagets utveckling, däribland myndighetsgodkännandet av den närmaste kliniska studien

Modus Therapeutics är en investering med hög potential, både i avkastning och i möjligheten till att göra skillnad för patienter.

– I en analys värderar Carlsquare den globala läkemedelsmarknaden för sepsis och septisk chock till 27 miljarder dollar. Om vi kan nå tio procent av världsmarknaden passerar vi med god marginal nivån för ett läkemedel med Blockbusterpotential, säger John Öhd.

Sevuparin har i prekliniska studier haft en verifierad behandlingseffekt vid sepsis i både levande möss och odlade mänskliga celler. Tack vare tidigare utveckling i andra sjukdomar är säkerhetsprofilen för sevuparin i människa dessutom välkänd och konstaterat gynnsam upp till Fas II.

– Vi har nu säkrat produktionen av Sevuparin för vårt kommande kliniska program. Under slutet Q4-2021 till början Q1-2022 planerar vi inleda en klinisk LPS-studie, en sorts sepsis-liknande provokation i friska frivilliga och i Q4 2022 planerar vi att inleda en fas II-studie med sepsispatienter. Med stöd av data från dessa studier är vår primära affärsmodell att söka externa intressenter, tex. ett stort läkemedelsbolag, med intresse av att ta över den fortsatta utvecklingen av Sevuparin genom uppköp, licensiering eller strategiskt samarbete, säger John Öhd.

Nästa artikel