Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Tidsbesparande och mer patientsäkert när tal blir journal direkt
Sponsrad

Taligenkänning kan bidra till att beta av vårdskulden efter pandemin och se till att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för vårdpersonal, med mer tid för patienterna.

Arbetssituationen inom vården är tuff idag, med personalbrist och en stor vårdskuld efter pandemin. Genom att gå ifrån att diktera för att sedan skriva in anteckningarna, till att istället använda taligenkänning som förvandlar tal till skriven text direkt kan mycket tid sparas. Tid som i stället kan läggas på patienter. Inte minst med tanke på att det går cirka tre till fyra gånger snabbare att tala än att skriva på tangentbord.

– Vårdbehovet idag är större än vad vi kan tillhandahålla. Kan vi som arbetar inom vården få verktyg som effektiviserar administration får vi mer tid för patienter. Samtidigt minskar det stress och utbrändhet, säger Jesper Hessius, läkare i region Västmanland och Nordisk Chief Medical Information Officer på Nuance.

Mer patientsäkert

Med det AI-baserad taligenkännings-systemet Dragon Medical kan journalanteckningar, intyg och liknande administration talas in och direkt konverteras till text i systemen. Det här innebär snabba vinster för både vården och patienten, betonar Jesper Hessius.

Vårdskulden kan betas av snabbare och det skapar tidsvinster och en bättre arbetsmiljö för kliniker, samtidigt som det blir mer patientsäkert.

Jesper Hessius

De som är vana vid att diktera inser att det här fungerar likadant men man får in anteckningen i systemet i realtid, och kan kvalitetssäkra och signera av den direkt. Samtidigt kan patienten eller vårdpersonalen få del av informationen från vårdmötet omedelbart, vilket ökar tillgängligheten, säger han.

Anteckningarna blir dessutom ofta mer korrekta. Hela 90 procent av klinikerna som testat tycker att AI-baserad taligenkänning bidrar till högre kvalitet på dokumentationen. Alla svenska regioner och vårdgivare som har testat Dragon Medical har beslutat att de vill gå vidare med att breddinföra det. I de flesta regioner pågår nu införandeprojekt i olika takt och de breddinförs redan på Capio S:t Görans sjukhus, i Region Skåne och Kronoberg.

– Den positiva utvärderingen är ett kvitto på att det behövs. Målet är att detta ska breddinföras för alla yrkeskategorier i alla regioner, inte minst då vi vet att belastningen är ännu hårdare för till exempel sjuksköterskor, säger Jesper Hessius.

Superkrafter för vårdpersonal

Dagens taligenkänningsteknologi kräver ingen integration mot befintliga journalsystem. Kliniker kan börja diktera på mindre än fem minuter i sin befintliga. IT-infrastruktur. Med hjälp av artificiell intelligens lär sig Dragon Medical känna igen användarnas sätt att tala och förstår ordens kontext. För att journalföra ännu effektivare kan man styra systemet med rösten, skapa steg-för steg-kommandon och färdiga mallar eller auto-texter för återkommande behov.

– Verktyget anpassas efter användarens behov. Du kan fortsätta arbeta precis som innan med din diktering, och växa in i att använda mer avancerade funktioner. Så småningom kan du bli en spetsanvändare och strömlinjeforma din dag – du får dokumentationssuperkrafter. Kliniker som har börjat använda Dragon Medical säger att det är som att jobba i framtiden, säger Jesper Hessius.

Om Nuance

Nuance erbjuder konversationella AI-baserade lösningar för medicinsk dokumentation. Med hjälp av DragonTM Medical One skapas patientens vårdhistoria i journalsystemet i realtid. Teknologin frigör tid för vårdpersonal och sänker kostnader. Det minskar stress och risk för utbrändhet bland vårdpersonal, ger snabbare tillgång av patientdata för andra vårdinstanser, ökad patientsäkerhet samt ger större delaktighet för patienten då vårdinformation blir tillgänglig direkt på 1177.

Next article