Hem » Framtidens sjukhus » Styrningen av vården spelar roll
Framtidens sjukhus

Styrningen av vården spelar roll

Foto: Shutterstock

Styrningen av vården borde syfta till bästa möjliga kvalitet. Så är det inte idag. Jag ser förbättringspotential på flera områden, framförallt när det gäller forskning, kompetensförsörjning och kunskapsspridning.  

Genom att se över sina styrsystem kan staten och regionerna kraftigt förbättra förutsättningarna för framtidens sjukvård. 

Forskarutbildade kliniskt verksamma läkare behöver bli fler

De utgör en viktig brygga mellan forskningen och det dagliga sjukvårdsarbetet. Men under de senaste decennierna har andelen disputerade läkare minskat. Läkare är idag den enda yrkesgrupp i Sverige som förlorar i livslön på att disputera. Klinisk behandlingsforskning och annan patientnära forskning har i många fall svårt att konkurrera om forskningsmedel trots att den potentiella nyttan av forskningen är stor. Det borde vara tvärtom. 


Utbildningstjänsterna behöver samordnas 

Kompetensförsörjningen i vården är helt beroende av att de vidareutbildningarna fungerar. Men trots nuvarande och framtida läkarbrist inom många specialiteter, fortsätter regionerna att utbilda för få. Styrsystemen i vården måste i högre grad uppmuntra undervisning och praktik, oavsett driftsform och vårdnivå. Staten behöver ta ett samlat grepp om utbildningstjänsterna, så som de nyligen gjort med specialisttjänstgöringen inom allmänmedicin. 

Fortbildningen måste prioriteras 

Om ny kunskap inte sprids och implementeras i vården kommer den aldrig patienterna till del. Idag får till exempel bara hälften av specialistläkarna fortbildning om nya kunskapsstöd. Och de regionala skillnaderna är stora. I Region Jämtland Härjedalen och Region Värmland uppger endast en av fem att de fått fortbildning i kunskapsstöd. Vårdgivarna måste avsätta tid och pengar för fortbildning och säkerställa att alla läkare får en individuell fortbildningsplan. Sedan behöver staten tydliggöra regionernas ansvar genom att reglera fortbildningen för läkare, så som den görs i våra grannländer. 

Kompetensförsörjningen i vården är allt för viktig för att hanteras med bristfälliga styrsystem. Både politiker och vårdchefer måste säkerställa att forskning, utbildning och fortbildning tydligt ingår i sjukvårdens uppdrag. Liksom i de beställningar och uppföljningar som görs.  

För att säkerställa att framtidens sjukhus och sjukvård får de förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag så måste vi investera i utbildning, forskning och fortbildning redan idag. 

Sofia Rydgren Stale

Ordförande, Sveriges läkarförbund

Foto: Stina Stjernkvist

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » Styrningen av vården spelar roll
Sponsrad

6 vinster för hela vårdkedjan — med mobilkommunikation

Smarta meddelandetjänster skapar engagemang hos mottagaren och bidrar till förbättrad vårdkvalitet och arbetsmiljö. Bra mobilkommunikationslösningar är av stor betydelse för patient- och medarbetarupplevelsen men också för produktiviteten i verksamheten.  

Nittio procent läser SMS inom tre minuter. Genom att skicka information och påminnelser med SMS- eller röstmeddelande kan rätt mottagare snabbt nås och återkoppling ske med en knapptryckning.  

–Det är väldigt värdefullt. På så sätt kan man snabbt fånga upp återbud och kommunicera ny tid till patienter som inte har tid att svara när man ringer, säger Patrik Ax Chef för Produktutveckling på LEKAB Communication Systems AB.

Patrik Ax

Chef för Produktutveckling på LEKAB Communication Systems AB

Foto: LEKAB

SMS fungerar också bra att fylla luckor i scheman och kalla in personal med. En stor del av bemanningen inom vården sker utanför det schemalagda, via tidskrävande telefonkontakt t ex om någon i personalen har insjuknat.

–Digitala meddelandelösningar kan skicka jobbförfrågningar till personal samt fånga upp, ta emot och registrera svar från vem som kan jobba och när. Det effektiviserar arbetet för verksamhetschefen och schemaläggarna, säger Patrik Ax. 

Vinster för arbetsgivare

1. Färre uteblivna vårdbesök: Smarta meddelandetjänster kan minimera uteblivna patientbesök, som idag kostar regionerna flera miljarder kronor. Med automatisk SMS-påminnelse till patienter kan tiden snabbt bokas om och användas av annan patient.  

2. Effektivare bemanning: Kostnaden för personal som inte finns på plats pga oförutsedda händelser är stor. Riktade SMS till person med rätt kompetens som behövs här och nu kan göra skillnad, samtidigt som hänsyn måste tas till arbetstidslagen och regler kring vila. 

Vinster för personal

3. Mer tid till vård: Med digital kommunikation minskas den administrativa belastningen
och det mödosamma arbetet att ringa både patienter och anställda. Personalen får mer tid över till annat som är viktigare – att ge bra vård.   

4. Viktig information i en kanal nära till hands: Anställda inom vården sitter inte alltid vid skrivbordet och läser e-mail regelbundet. Med SMS nås de som är svåra att nå av meddelanden om den dagliga verksamheten eller vid oförutsedda händelser, så som kritiska lägen, jobbförfrågningar och personalenkäter. 

Vinster för patient

5. Anpassad kommunikation: Individuellt anpassad kommunikation ger bäst mottagarupplevelse. Låt patienten välja i vilken kanal hen vill bli nådd och kommunicera i: brev, e-mail eller SMS. Att skicka SMS istället för brev är både kostnadseffektivt och miljövänligt, e-mail förblir ofta olästa i inkorgen. SMS kan också användas till automatiska patientenkäter, eller för att skicka utförlig information om t ex ett planerat ingrepp. 

6. Optimera sista-minuten återbud: Låt patienten bekräfta, boka om eller avboka besök i en medföljande SMS-länk. Med digital kommunikation kan patienter inte bara få en SMS-påminnelse inför deras vårdbesök, de kan också prenumerera på återbudstider. 

Om LEKAB

LEKAB grundades 1994 och är en svensk leverantör som utvecklar och integrerar smarta lösningar och tjänster för mobilkommunikation och automatisering.

Nästa artikel