Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Sjukvårdens strategiska läkemedelspartner
Sponsrad

Tusentals vårdgivare i privat och offentlig sektor har valt ApoEx som sin strategiska partner. ApoEx är specialister på läkemedelshantering och den aktör sjukvården vänder sig till när de behöver resursavlastning. Med ett brett tjänsteerbjudande är bolaget dessutom en aktiv part i sjukvårdens innovationsarbete.

Vi vill förenkla och förbättra för vården genom att erbjuda en helhetslösning av läkemedel och tjänster till privat och offentligt drivna vårdgivare, säger Frida Salvén, chef för försäljning och sortiment på ApoEx.

– Regionerna efterfrågar våra tjänster för att frigöra sjukskötersketid genom att på olika sätt bistå i läkemedelshanteringen.

På många sjukhus fungerar våra farmaceuter som en viktig resurs och förstärkning.

Johan Mossberg

De hanterar beställningar och leveranser till förråd, väljer sortiment utifrån förbrukning och iordningsställer läkemedel, säger Sari Frigård, affärsutvecklare sjukhusfarmaci på ApoEx.

Innovativa lösningar och stöd vid bristsituationer 

ApoEx fyller en viktig problemlösande roll. Bolaget utgår alltid från kundens utmaningar. De har som mål att inom ramen för sitt strategiska partnerskap utveckla effektiva och tidsbesparande lösningar. ApoEx har exempelvis utvecklat ett eget IT-system för extemporetillverkning som integrerats med sjukvårdens. På den nystartade enheten för försäljning och sortiment har ApoEx farmaceuter som hjälper bolagets kunder att lösa bristsituationer. 

Samarbetspartner i sjukvårdens förändringsarbete

– Vi följer marknadsutvecklingen och forskningen för att kunna hjälpa vårdgivarna med nya arbetssätt när det kommer nya avancerade läkemedel som kräver nya hanteringssätt. Vi har bland annat utvecklat nya lösningar för ATMP och antibiotikagivning via pumpar. Bolaget är en aktiv samarbetspartner i sjukvårdens förändringsarbete och bistår bland annat hemsjukvården med tjänster för läkemedelshantering som underlättar sjuksköterskornas vardag, säger Johan Mossberg, affärsområdeschef offentlig vård på ApoEx.

Next article