Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Robot ger mer tid till patienterna
Sponsrad

Vad händer när man lyckas minimera tiden för administration? Ersta sjukhus tar hjälp av en robot och ökar tiden för patienterna.

Genom att effektivisera återkommande arbetsuppgifter kan mer tid läggas på patientmötet. Denna förflyttning pågår på Ersta sjukhus där man med hjälp av en RDA (Robot Desktop Automation) lyckats automatisera ett administrativt arbetsmoment och nu utreder vilka fler man kan digitalisera.  

– Administration kring patienten är en viktig och växande del av det vi gör i sjukvården. Tyvärr är våra administrativa system idag trögjobbade och tidskrävande då de kräver ett stort antal klick, dubbelarbete och så saknas det systemintegrationer, säger Adam Carstens, verksamhetschef på Ersta sjukhus Medicinklinik.  

– Vi ville undersöka om det gick att minska administrationen och samtidigt höja kvaliteten. RDA-tekniken är ett sätt att göra det på, säger Adam. 

Adam Carstens

Verksamhetschef, Ersta sjukhus Medicinklinik

Foto: Pernille Tofte

Att många brottas med samma utmaning är säkert en av anledningarna till att nyheten om detta pilotprojekt väckt så mycket intresse och buzz i branshen.  

Stort behov för digitala lösningar

För uppmärksammad har RDA-roboten blivit. Med några få knapptryck säkrar den överföring av medicinsk patientdata till kvalitetsregistret SWIBREG (det nationella kvalitetsregistret för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom). 

– De som hört av sig efter att vi gick ut och berättade om vår digitala lösning är framför allt kollegor från andra sjukhus. Det är tydligt att det finns ett stort behov och intresse för digitala lösningar som effektiviserar de här administrativa processerna, säger Adam. 

Från 47 till 3 knapptryck 

Den digitala innovationen som Ersta sjukhus sjösatt tillsammans med deras IT-avdelning och Sirenia AS gör att arbetsuppgifter som tidigare tog åtskillig tid nu utförs med några få knapptryck.  

– Att manuellt mata in enskilda data för kvalitetsindikatorerna i registret tog mig 2 minuter och 37 sekunder per patient. Nu tar det 31 sekunder. Tidsbesparingen är enorm, säger Adam. 

En arbetsuppgift som tidigare involverade datainhämtning och överföring via papperslappar mellan olika personer i två olika system har nu reducerats till ett par knapptryck.  

– Att 47 knapptryck blev 3 skapar inte bara tid för annat, det höjer också datakvaliteten då informationen hämtas direkt från källan, journal-systemet. I förlängningen höjer detta kvalitetsregistrets validitet som beslutsstöd och underlag för forskning och analys, säger Adam.  

Jobbar aktivt med digitalisering  

Pilottestet med SWIBREG-registret har gett mersmak. Nu undersöker man vilka andra administrativa rutiner som kan automatiseras. Bokning och planering av patienternas omhändertagande konsumerar idag mycket administrationstid och skulle mycket väl kunna automatiseras.  

Nya framtidssjukhuset på Södermalm i Stockholm står klart 2023.

– På Ersta sjukhus jobbar vi aktivt med att använda digitala tekniker för att frigöra tid till mer personcentrerad vård. Det finns massor av administrativa processer man kan förenkla för att frigöra tid för att möta patienten, säger Adam som ser pandemin som en möjliggörare.  

– Pandemin skapade en situation där vi behövde vrida och vända på varje sten för att kunna fortsätta ge god vård under extrema omständigheter. Digitala processer intensifierades och det är fantastiskt att vi idag kan möta våra patienter digitalt. Men bara att starta upp en videolänk tar ett par minuter av den tid som egentligen borde läggas på själva mötet. Det finns tid att spara var man än tittar om man har de glasögonen på, konstaterar Adam.  

Och de tidseffektiviserande glasögonen, de sitter stadigt på Ersta sjukhus nytänkare. 

Ersta Sjukhus i korthet

En del av Ersta diakoni, Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Ersta sjukhus har funnits sedan 1864. 

Här erbjuds högkvalitativ, specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens: 

  • Specialistvård inom kirurgi- och anestesi, medicin och röntgen
  • Vårdcentral
  • Palliativ klinik för vuxna och barn
  • Rehabilitering/aktiv fysioterapi 
  • Forskning inom medicin och kirurgi

Universitetssjukvårdsenhet sedan januari 2021.

År 2023 öppnar Ersta diakoni sitt nybyggda sjukhus
(nya sjukhuslokaler) på Södermalm i Stockholm, något som utökar sjukhusets kapacitet ytterligare. 

Next article