Hem » Framtidens sjukhus » Minska stressen med rätt hjälpmedel
Sponsrad

En god och funktionell arbetsmiljö är viktigt för att ge adekvat vård. Vårdpersonal har gått på knäna under pandemin som orsakat både fysisk och mental stress. Nu ökar arbetsbelastningen när de ökande vårdköerna ska arbetas bort.

Risken är att vårdpersonalen betalar med sin hälsa. Bra arbetsflöden och hjälpmedel minskar pressen på kropp och psyke och vi ser ökad efterfrågan på ergonomiska produkter, berättar Fredrik Tegberg, General Manager Sales, Getinge Sverige AB.

Fredrik Tegberg

General Manager Sales, Getinge Sverige AB

Foto: Privat

Från progressiv belysning till digitala lösningar

Rätt belysning i operationssalen minimerar tröttheten. Minskad kontrast mellan operations- och närliggande områden ökar komfort och visuell prestanda. Optimal operationsbelysning har gradvis övergång mellan det upplysta området och allmänbelysningen i operationssalen och minskar ansträngningen för ögonen och förbättrar operationsutfallen.

Olika digitala lösningar gör det lättare att planera verksamheten. Mindre manuell samordning och bättre resursanvändning underlättar för vårdpersonalen och minskar onödig administration.

Med en tydlig överblick slipper du leta efter resurser, du har kontroll över läget. För patienter och anhöriga innebär det ökad trygghet, mindre oro och kortare väntetider.

Ett exempel är T-DOC, ett världsledande system för hantering av sterilförråd och en spårbarhetslösning för kirurgiska instrument som gör hela sjukhusflödet mer effektivt.

– Systemet kan hjälpa till att säkerställa fullständig spårbarhet av instrument och optimerad användning av instrument och enheter. Det ser även till att instrument levereras i tid för varje operation.

Hållbar arbetsmiljö

– Vi bygger kompletta operationssalar med all utrustning och med ett modulärt rumssystem med substruktur och väggelement, hygieniskt och enkelt att ändra för framtida behov. Väggpanelerna är lätt att montera ner och återinstallera för att möta nya behov, vilket ger en snabbare byggprocess.

Också Getinges operationsbord är modulära, lätta att anpassa till olika operationsbehov och ergonomisk arbetsställning.

– Intuitiv, lätthanterad teknik ger mer tid över för patienten.

En sterilteknisk enhet med automatisk in- och utlastning minskar både antal tunga lyft och risken för felhantering. Bord och vagnar justerbara i höjdled förbättrar arbetsmiljön. Tillgång till direkt dagsljus är viktigt för avsyning av gods.

– Vi visualiserar ett optimerat arbets- och vårdflöde som välgrundat beslutsunderlag. I samarbete och dialog med vårdpersonal utvecklar vi ergonomiska hjälpmedel, och automatiserar där det är lämpligt.

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » Minska stressen med rätt hjälpmedel
Sponsrad

Resan för Alteri Care började med en stor passion och viljan att göra skillnad. De har varit med och utvecklat flera av de välbekanta vårdapparna som används idag.

– Vår vision är att med förbättrad insamling av patientdata och avancerad dataanalys med hjälp av AI, bland annat kunna diagnostisera tidigare och ge vård i förebyggande syfte, säger Michael Rosenlind, VD Alteri Care.

Sedan några år tillbaka har de använt de erfarenheter de skaffat sig genom utveckling och produktion av e-vårdplattformar till kommersiella e-vårdtjänster för att bygga en egen plattform som nu säljs till flera typer av vårdgivare i Sverige och utomlands. För att fungera optimalt i olika vårdsituationer utnyttjar man den senaste tekniken och har inkorporerat videosamtal, patientresan, diagnoser och remisser med mera.

Michael Rosenlind

VD, Alteri Care

Foto: Alteri Care  

AI och satsningar inom E-hälsa

– När vi samkör stora mängder data från olika källor så som konversationer och patientdata från sjukjournaler, forskning, IoT och egna enheter så får vi möjlighet att dra slutsatser om patientens hälsa som inte var möjlig tidigare. Vi kan till exempel hitta våra medicinska tvillingar som i sin tur ger information om vilken behandling som är rätt för oss, säger Michael. Det går att med stöd av dessa analyser att förutspå hur olika dieter, läkemedel och motion skulle fungera för individen. Vården kan då identifiera vem som löper en förhöjd risk att drabbas av till exempel hjärtinfarkt och mycket tidigare sätta in förebyggande åtgärder. Ur ett samhällsperspektiv kommer AI på sikt att bidra till en kostnadseffektivare vård.

Nyckelroll i förändringsarbetet

– Kommuner, landsting och sjukvård måste hitta vägar att snabbare ta till sig de tekniska framsteg som görs. I Sverige hämmas utvecklingen av bland annat långa beslutsvägar och det omständliga upphandlingssystemet. Risken är att man går miste om viktiga framsteg som hade frigjort både resurser och pengar, menar Michael.

Det är därför viktigt att investera i nytänkande och nya lösningar. Vi som jobbar med innovation på området har gärna en dialog med vårdgivarna och med ansvariga politiker om hur Sverige ska fortsätta vara ledande inom e-hälsa även efter 2025.  

Michael Rosenlind

Nästa artikel