Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Experterna svarar på hur digitalisering påverkar Framtidens Sjukhus
Framtidens sjukhus

Experterna svarar på hur digitalisering påverkar Framtidens Sjukhus

Foto: Shutterstock

Digitala tekniker stödjer vården på en mängd sätt. De möjliggör färre låsningar i tid och rum, vi kan monitorera och rapportera data, ha kontakter när det passar oss. Vi kan också bygga in tekniker för såväl medicinska funktioner som vardagsfunktioner och i princip få nya funktioner i alla våra miljöer. En fråga som uppstår är då vilken typ av lokaler som behövs för vård- och omsorg. Kan vi rentav ha vård överallt och vad får det för effekt på sjukhus, behövs de i framtiden?

Göran Lindahl Professor, Byggnadsdesign/ACE, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Göran Lindahl

Professor i Byggnadsdesign/ACE,
Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Vi har en ny verklighet där digitala inslag snart ingår i princip varje patientresa. Medicinsk utrustning såsom blodtrycksmätare, glukosmätare eller provtagning finns i ökande utsträckning tillgängligt i en digital/fysisk dimension, med uppkopplade apparater i hemmet eller med sjuksköterskebemannade miniklinker på apotek där fysisk undersökning kan kombineras med läkarbesök digitalt. Behovet av vissa fysiska möten kan väntas minska ytterligare i framtiden. Detta påverkar förstås sjukhusens roll och uppgift.

Som exempel så kan distans-monitorering hantera övervakning och upptäckt av avvikelser som tidigare bara var möjligt för inneliggande patienter vilket ökar antalet brukbara vårdplatser. Samtidigt får patienten större insyn och makt över sin vård och tidig upptäckt kan förebygga många återinläggningar.

Morgondagens sjukhus kommer alltså behöva vara mer inriktade mot att ta hand om de delar av en patientresa som kräver fysisk vård. Den teknik som används för de digitala vårdstegen behöver också länkas till framtidens sjukhus. Så sjukhus kommer att framöver behöva investera mer i teknik än i stora lokaler för mottagningsverksamhet.

Tobias Perdahl Medicinsk chef  Platform24

Tobias Perdahl

Medicinsk chef, Platform24 

Sjukhusen kommer att behövas. Men deras roll i nästa generations sjukvård kommer att se annorlunda ut! 

Genom digitala lösningar kan sjukvården flytta både diagnostik och behandling till enklare vård-inrättningar och till patientens hem. Inte minst i glesbygdsmiljö luckras sjukhusets gränser upp i takt med att digitala lösningar möjliggör sjukhus-vård på distans, från till exempel ett universitetssjukhus till en vårdcentral.  

Sjukhusens roll blir då att koordinera hemmonitorering och behandling med de klassiska slutenvårdsuppdragen. Detta ställer dock större krav på de system som nyttjas. Likt erfarenheten från digitala konsumentlösningar kommer man även här att interagera med hjälp av talet för att kommunicera med alla de IT-system man använder sig av, rösten som det naturliga gränssnittet möjliggör att arbeta mer agilt med fler olika nya och specialanpassade lösningar för just deras situation, utan att det blir en belastning för slutanvändaren.

Torbjörn Hurtig Sales Manager, Nuance

Torbjörn Hurtig

Sales Manager, Nuance

Next article