Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Engångsendoskopiska produkter kan vara mer effektiva och hållbara
Sponsrad

Ett ökat tryck på sjukvården efter pandemin har inneburit långa vårdköer och ett större patientflöde. För att vi ska komma ikapp måste sjukvården effektivisera. Modernare vårdinstrument som engångsendoskop kan vara en åtgärd.

Videoendoskop används bland annat för tidig upptäckt av cancer och terapeutiska ingrepp. Endoskopin är en oerhört viktig del i processen.  

– Att använda engångsendoskop istället för flergångs är en av lösningarna, menar Fredrik Egertz som är försäljningschef på Ambu.

Minskad risk för korskontaminering

Engångsendoskop ökar tillgängligheten eftersom de finns att tillgå hela tiden. Du slipper rengöra, desinfektera och sterilisera efter varje användning, menar Fredrik Egertz.

ambu

Fredrik Egertz

Försäljningschef, Ambu

Foto: Håkan Gustafsson

– Med tanke på att man stoppar in instrumentet i kroppsöppningar, krävs en väldigt grundlig rengöringsprocess efter behandlingen. Engångsendoskop ger även möjligheten att undersöka fler patienter på ett hygieniskt och säkert sätt, samtidigt som risken för korskontaminering elimineras.

Hållbarheten ökar

Vårdrelaterade infektioner kostar idag runt fem miljarder i Sverige enligt SKR. Man kan undvika 50 procent av dessa om man följer riktlinjer från ex. WHO och om man använder modern medicinteknisk utrustning som exempelvis engångsendoskop.

– Många tror att engångsinstrument är dyrare, men det stämmer inte om man ser till vårdkostnaden. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi dessutom spara in på både vattenmängd vid rengöring, skyddsutrustning och el för att driva alla processer, säger Fredrik Egertz.

Frigör tid åt vårdpersonal

Istället för att lägga onödig tid på rengöring av flergångsprodukter kan sjukskötare använda tiden till viktigare åtgärder, menar Fredrik Egertz.

– Man köper in engångsendoskop som kan ligga redo konstant. Den tar bara ett par minuter att förbereda, vilket frigör en massa arbetstid för personal att istället kunna vara patientnära. Att förbereda ett flergångsendoskop inför en undersökning, och rengöringen efter, tar betydligt mer tid, vilket inte är lika effektivt.

Next article