Hem » Framtidens sjukhus » Effektivare vård för cancersjuka
Framtidens sjukhus

Effektivare vård för cancersjuka

Foto: Shutterstock

Precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel är användbara för att rätt patient ska kunna få rätt behandling. För att detta ska kunna genomföras krävs dock mycket pengar inom diagnostik, forskning och sjukvård. 

Det finns mycket stora investeringsbehov i regionerna eftersom sjukhusstrukturen är gammal och behöver rustas upp. Investeringarna idag ska kunna fungera för den vård som ska bedrivas om 10-20 år, menar Dag Larsson, sakkunnig på LIF (de forskande läkemedelsföretagen) 

Dag Larsson

Sakkunnig på LIF

Foto: Gunilla Lundström 

– Den avancerade sjukvården och terapier som kräver högre specialisering behöver också utvecklas. Jag ser även en konvergens med en sammanfogning av läkemedel och medicinteknik. Här ingår också avancerade cell- och genterapier som kräver rätt utrustning och lokaler, men också oerhört kompetent personal. 

Avancerade terapiläkemedel

Avancerade terapiläkemedel (ATMP) utgår från mänskliga celler, vävnader eller gener som modifieras för att kunna tillverka det önskade terapiläkemedlet. ATMP kan behandla sjukdomar som i många fall är dödliga. 

Idag finns det till exempel godkända ATMP som kan bota cancersjukdomar med en engångsbehandling genom att patientens egna T-celler modifieras, säger Dag Larsson.

Plocka ut vita blodkroppar

Med hjälp av dessa nya möjligheter kan vi hos en patient med lymfom eller leukemi plocka ut de vita blodkropparna och separera dem från övriga blodkroppar. 

– I nästa steg så bearbetas blodkropparna för att sedan skickas till en produktionsanläggning där de renas och förses med genmaterial. De blir alltså målsökande för patientens cancerceller. Efter det kvalitetssäkras cellerna och skickas tillbaka till sjukhuset och ges till patienten via en infusion, säger Dag Larsson.

Precisionsmedicin

Även den så kallade precisionsmedicinen kommer att bli allt vanligare. En stor del av cancerbehandlingen kan riktas väldigt specifikt om man vet vad det var för genuttryck eller förorsakade en specifik cancersjukdom, menar Dag Larsson. 

Många cancerpatienter kan leva längre och andra kan slippa fel behandling som ändå inte hjälper dem i slutändan. Du måste därför
också ha möjlighet att göra gendiagnostik. 

Tillverkning på sjukhus

Dag Larsson menar också att sjukhusmiljön därför blir en del av produktionen av behand-lingen.

– Det blir ett delat ansvar mellan sjukhus och företaget som producerar läkemedlet. Det som behövs för att kunna leverera precisionsmedicin
är därigenom en bra sjukvårdsorganisation, fungerande diagnostik, smidigt patientflöde och distribution av läkemedel. Men även kompetenscentra på de största sjukhusen med rätt sorts utrustning, lokaler och logistik som kan kvalitetssäkra patientflödet.

Nästa artikel