Hem » Framtidens sjukhus » Digitalisering ger effektivare vårdflöde
Sponsrad

Digitaliseringen av våra sjukhus innebär att befintliga resurser kan användas på ett effektivare sätt. Det leder också till att patientsäkerheten höjs, väntetiderna minskas och arbetsmiljön förbättras. 

Klinisk logistik och digitalisering handlar om att förstå dagens och framtidens behov och utmaningar som vården på våra sjukhus står inför. Inte nödvändigtvis nya lösningar eller ny teknisk utrustning utan om att få ut mer vård för samma insats och med befintligt material. Johan Mälsjö är General Manager inom Digital Health Solutions hos medicinteknikföretaget Getinge och förklarar hur digitaliseringen leder till ett effektivare vårdflöde. 

– Mycket handlar om koordination och kommunikation, inom och mellan sjukhusets olika avdelningar. Att skapa en process för att göra varje enskild patients tid på sjukhuset så smidig, säker och effektiv som möjligt. Att varje del i vården av patienten sker mer eller mindre sömlöst. Hela vägen från inskrivning, över akutvård, intensivvård, vårdavdelningar, rehab eller vad som krävs. Det gör att man använder resurserna effektivare och att arbetsmiljön på sjukhuset förbättras. Även patientsäkerheten blir högre då personalen hålls välinformerad och har tillgång till den information som krävs, säger Johan Mälsjö. 

getinge

Johan Mälsjö

General Manager inom Digital Health Solutions, Getinge

Foto: Getinge

Mer vård med samma insats

En vanlig utmaning är att kommunikationen mellan olika delar på sjukhuset inte fungerar optimalt. Oavsett om det påverkar transporter inom sjukhuset, röntgensvar eller resultat från provtagningar så kan det leda till problem. I förlängningen kan det innebära uppskjutna eller inställda operationer. Något som i sin tur leder till ökade väntetider och längre tid på sjukhuset för patienten. 

– De sjukhus vi arbetar med har oftast en utmaning med de personella resurser som krävs. En digitalisering av vårdflödet leder till att alla delarna i vården fungerar och interagerar på ett smidigare sätt. Vi ser hur vårdtiden gått ner, väntetiden på akuten har kortats och även hur arbetsmiljön förbättrats för vårdpersonalen. Naturligtvis påverkar det i förlängningen också sjukhusets ekonomi. Det blir både mer och bättre vård med samma insats, avslutar Johan Mälsjö. 

Nästa artikel