Hem » Framtidens sjukhus » Avancerad läkemedelsbehandling i hemmet avlastar sjukvården 
Sponsrad

Nu utvecklar ApoEx, tjänstespecialist inom läkemedelshantering för vårdgivare, flera koncept för patienter som vanligtvis ges avancerad läkemedelsbehandling på sjukhus. Patienterna kan numera i stället få sin läkemedelsbehandling i hemmet på ett tryggt, patientsäkert och effektivt sätt. 

Behandlingar med läkemedel i infusion som man idag genomför på sjukhus går i stället, tack vare tekniska framsteg, i många fall genomföra i patientens hem. Vi kan distribuera läkemedlen direkt hem till patienten, alternativt till hemsjukvården eller primärvården om patienten behöver stöd i sin medicinering, säger Erik Nordhall, regionchef för ApoEx Region Nord. 

Så avlastar man vården

Patienter som är i behov av exempelvis intravenös antibiotikabehandling men i övrigt är relativt friska, mår i många fall bäst av att slippa vara kvar på sjukhus. I stället får patienten vara i sin egen hemmiljö. Det frigör samtidigt vårdplatser och avlastar därmed sjukhusvården. 

Läkemedelspumpar och annan teknologi säkerställer att doseringen blir exakt rätt för varje enskild patient, även vid relativt avancerad läkemedelsbehandling.

Sari Frigård, affärsutvecklare inom sjukhusfarmaci på ApoEx.

Med patientens säkerhet och trygghet i fokus

Hon betonar att avancerad läkemedelsbehandling i hemmet inte lämpar sig för alla patienter. Det är viktigt att patienten känner sig trygg. Om en patient exempelvis behöver komma till sin lokala hälsocentral på daglig basis för att få hjälp och stöd i sin läkemedelsbehandling så kan det stödet erbjudas.

ApoEx testar för närvarande konceptet med avancerad läkemedelsbehandling i hemmet i delar av norra Sverige, där avstånden till sjukhus ofta är långa. Erik Nordhall är dock övertygad om att avancerad läkemedelsbehandling i hemmet kan göra stor nytta för patienter i hela Sverige.

–För en patient som exempelvis har tio mil till närmaste sjukhus kan det vara en otrolig lättnad att slippa resa till sjukhuset för att få sin cytostatikabehandling, antibiotikainfusion eller nutrition. Att i stället kunna få behandlingen på hemmaplan med stöd av sjukvården kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet, avslutar Erik. 

Nästa artikel