Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Visste du att fetma är en sjukdom? 
Sponsrad

Fetma, eller obesitas som är det medicinska namnet, förknippas med en mängd olika fördomar. Vissa tror att obesitas är ett tecken på lathet eller brist på självkontroll, vilket inte är sant. Det handlar om så mycket mer än att bara äta mindre och röra sig mer.

Världshälsoorganisationen (WHO) klassar sedan 1997 obesitas som en kronisk sjukdom, i likhet med diabetes och hjärtkärlsjukdom, som man inte kan bli helt frisk ifrån. Behandlingen handlar därför om att lindra besvären. Det innebär även att den är tidvis återkommande eller långvarig.

Stigmatiseringen i samhället försvårar för både patient och vårdpersonal att behandla obesitas som just en sjukdom.

Varför kan var sjätte svensk inte säga stopp?

Därför att det finns en rad faktorer som ligger bakom vem som drabbas. Dessa är såväl biologiska som beteendemässiga, sociala och miljömässiga. Uppväxtmiljön spelar in för de mat- och motionsvanor man utvecklar. Även ärftlighet kan påverka aptiten och var i kroppen fettet lagras. Obesitas har att göra med en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Ett för stort energiintag i förhållande till en för liten energiförbrukning över tid, gör att det lagras i kroppen i form av fett. Risken att utveckla obesitas påverkas också av hur man arbetar, lever och mår i allmänhet.

Varför är det så viktigt att inte väga för mycket?

Därför att sjukdomen utgör en allvarlig hälsorisk. Ett högre BMI-värde ökar risken för svåra följdsjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, sömnapné och cancer. Problem som smärta i rygg, knän och höfter, andfåddhet, halsbränna, sura uppstötningar, gallsten och nedsatt fertilitet är vanligt förekommande. Många med obesitas upplever stigmatisering vilket innebär att man som person eller grupp blir illa behandlad eller diskriminerad, baserat på vissa attribut eller egenskaper. Följden blir i många fall låg självkänsla, ångest och depressioner.

Med rätt kunskap och bemötande kring sjukdomen så öppnas möjligheter för att fler patienter ska få den vård de har rätt till och därmed göra det lättare att prata om obesitas.

Next article